LITERATURA / NATEČAJI / ROŠEVI DNEVI

 

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) in

revija Mentor

z Območno izpostavo JSKD Celje

ter Osnovna šola Frana Roša Celje

Natečaj revije Mentor in JSKD
ZA NAJBOLJŠA LITERARNA GLASILA, LITERARNE ZBORNIKE ter LEPOSLOVNE KNJIGE S PRISPEVKI OSNOVNOŠOLSKIH in SREDNJEŠOLSKIH AVTORJEV

v okviru 33. ROŠEVIH DNEVOV 2020

Obvestilo komisije o izboru šolskih glasil v okviru Roševih dnevov 2020

Na naslov Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti je ob letošnjem razpisu za najboljša osnovnošolska in srednješolska literarna glasila do roka prispelo 35 različnih publikacij, ki jih je prispevalo 29 šol oz. zavodov (24 osnovnih šol, 5 srednjih šol oz. gimnazij). Strokovno komisijo sta sestavljala prof. Miha Mohor, slovenist, soavtor osnovnošolskih učbenikov ter avtor priročnika Glasovi mladih, Barbara Rigler, samostojna svetovalka JSKD za literaturo ter odgovorna urednica revije Mentor, ter pesnica Maja Milošević Čustić. Komisija se je sestala v ponedeljek, 10. februarja 2020, in pregledala vsa prispela šolska glasila ter naredila izbor.

V šolskih literarnih listih je komisijo tudi letos zanimala izrazna moč mladih piscev ter pestrost literarnih zvrsti, ki se kaže kot rezultat sodobnega pouka besedilnih vrst in književnosti ter prizadevanj v delavnicah ustvarjalnega pisanja. Glede na izvirnost zamisli in uresničenje zastavljenih ciljev je komisija ocenjevala tudi posebne publikacije, od tematskih glasil, zbornikov, antologij, pesniških zbirk, priložnostnih publikacij ter projektnih nalog na temo literature ipd. Komisija ugotavlja, da se nivo literarnih glasil in publikacij viša, saj se številna glasila odlikujejo z jasnimi uredniškimi koncepti, za njihovimi stranmi pa razpoznavamo kakovosten sodoben pouk literature. Uspešno mentorsko delo izhaja le iz otrokove in mladostnikove avtentičnosti in je posredno. Zato v najboljših prispevkih ti izražajo svojo naravo, svoje enkratne skrivnosti in atraktivnosti svojega mišljenja.

Med prispelimi je kar nekaj publikacij, ki jih šole pošiljajo že kar nekaj let in so bile že nagrajene. Tudi letos kažejo na kakovostno delo z mladimi, naj omenimo glasilo Samorastniki (OŠ Prežihovega Voranca Maribor).

Podelitev knjižnih nagrad ter odprtje razstave vseh prijavljenih šolskih publikacij bo v sredo, 18. marca 2020, ob 16.15 v Osrednji knjižnici v Celju, sledila bo podelitev priznanj vsem nagrajenim uredništvom v okviru zaključne prireditve 33. Roševih dnevov 2020 ob 17. uri v Glasbeni šoli Celje. Člane uredništev prosimo za potrditev na dopoldanski literarni in mentorski delavnici z Janjo Vidmar ter na popoldanskih podelitvah do ponedeljka, 9. marca 2020.

Lepo vabljeni in čestitamo!

Barbara Rigler, literarna dejavnost pri JSKD

NAJBOLJŠA GLASILA OSNOVNIH ŠOL

1. Nagrada za načrtno delo z mladimi literarnimi ustvarjalci za tri šolske publikacije

MLADA RAST

MLADA RAST, glasilo učencev OŠ Cerkno
Cerkno, junij 2019
(OŠ Cerkno)
Literarna urednica: Mojca Lipužič Moravec
Likovna urednica: Ana Koren
Število strani: 96

O trolu, ki je rad prdel ZAKLAD V GOVOREČEM GOZDU

 

O TROLU, KI JE RAD PRDEL in ZAKLAD V GOVOREČEM GOZDU, e-slikanici kot projektno delo pri neobveznem izbirnem predmetu NIP Umetnost
Cerkno, maj 2019
(OŠ Cerkno)
Mentorica: Ana Koren
Avtorji: učenci 4., 5. in 6. razreda
Število strani: 26, 20

Utemeljitev: Mlada rast je literarni almanah, prispevki vanj so pregledno urejeni po razredih, ki jih otroci obiskujejo, in po tematiki. Opazno je dobro mentorsko delo in premišljen izbor najboljših besedil, ki so nastala ob inovativnem pouku. Za višjo kakovost pisanja so zaslužne predvsem vaje v ustvarjalnem in poustvarjalnem pisanju - poustvarjanje po Pavčku, Murnu, Vodniku. K vsebinski pestrosti lista pa veliko pripomorejo zgodbe iz folklornega izročila in krajevne zgodovine ter razdelek raziskovalne naloge učencev zadnjega triletja o izseljencih. Tako so pokazali, da obvladujejo prvine umetnostnega izraza in publicistični jezik.

Z OŠ Cerkno prihajata tudi odlični izvirni otroški slikanici O trolu, ki je rad prdel in Zaklad v govorečem gozdu. Nastali sta ob spodbudi mentoric, da bi otroci združili svoje znanje na treh ustvarjalnih področjih: v pisanju ter likovni in gledališki dejavnosti. Duhoviti pravljici sta estetsko ilustrirani v tehniki lepljenk, preko tehnike kamišibaja pa so ju na šoli tudi uprizorili.

 

2. Nagrada za samostojno pesniško zbirko

Kaja Torkar: DANES SEM BILA NOČNA OMARICA

Kaja Torkar: DANES SEM BILA NOČNA OMARICA
(Center za komunikacijo, sluh in govor - CKSG Portorož, Zbirka Zlata ribica)
Napisala in likovno opremila: Kaja Torkar
Uredil Marko Strle
Jezikovni pregled: Vesna Lešnik Baruca
Število strani: 60

Utemeljitev: Danes sem bila nočna omarica Kaje Torkar je simpatična knjižica najstniške poezije in še en primer, kako šola nadebudne pesnike podpre in usmerja, kadar pokažejo ustvarjalni presežek. V njej prevladujejo osebno-izpovedne in čustvene pesmi, ki se odlikujejo po bogatih in drznih metaforah ter podobah v verzu, ki iz ritmičnega uhaja v prozno besedilo. Tudi likovna oprema je delo iste avtorice.

 

3. Nagrada za kakovostno literarno ustvarjanje najmlajših v podružnični šoli

DROBTINICE S PLANIN

DROBTINICE S PLANIN. Šolsko glasilo učencev prve triade
Rovtarske Žibrše, februar in junij 2019
(PŠ Rovtarske Žibrše)
Mentorica: Ana Žakelj
Število strani: 50, 30

Utemeljitev: Drobtinice s planin so kakovostni literarni list podružnične šole z nadnaslovoma obeh številk: Čas hitro beži in Smeh je pol zdravja. Prispevki odsevajo otroško doživljanje in fantazijo, v ozadju pa se nevsiljivo čuti pouk, ki vse to spodbuja in podpira. Otroci ponotranjijo znanje in prebiranje otroške literature ter to v svoji ustvarjalnosti izvirno uporabijo. Glasilo tematsko pestro prepleta vse od sodobnih
pravljic do šal. Ob širjenju tematik ter razumevanju osnovnih besedilnih vrst je dovolj prostora za pristen izraz najmlajših.

 

4. Nagrada za stripovsko projektno delo slovenskega slikarja

MOJE ŽIVLJENJE: Hinko Smrekar

MOJE ŽIVLJENJE: Hinko Smrekar
Šolsko glasilo učencev prve triade
Ljubljana, september 2019
(OŠ Hinka Smrekarja)
Urednici in mentorici: Mojca Dremelj Blažon, Polona Kalan
Ilustracije: 21 učencev
Število strani: 28

Utemeljitev: Učenci nižke stopnje OŠ Hinka Smrekarja so tematsko številko posvetili slikarju in ilustratorju, čigar ime nosi njihova šola. Lotili so se prikaza umetnikovega življenja na nadvse primeren način – s pomočjo stripa. Smrekar namreč velja s knjižico Črnovojnik za predhodnika slovenskega stripa in nasploh za vodilnega knjižnega ilustratorja med obema vojnama. Otroci so posamezna poglavja njegovega življenja prikazali z dvema osnovnima izraznima sredstvoma devete umetnosti: z risbo in besedili v oblačkih, primerno njihovi starosti in domišljiji.

 

5. Nagrada za spodbujanje pisemske komunikacije

NAŠI DNEVI

NAŠI DNEVI. Glasilo OŠ 8 talcev Logatec
Logatec, šolsko leto 2018/2019
(OŠ 8 talcev Logatec)
Odgovorna urednica in jezikovni pregled: Jasna Brenčič
Likovna oprema: Urška Župec Mele
Število strani: 64

Utemeljitev: Rdeča nit najnovejše številke literarnega lista Naši dnevi so razglednice in pisma. Zasnovana je tako, da v njej s svojimi prispevki po vrsti nastopijo vsi razredi, od prvega do devetega. Na ta način so mentorice mlajši generaciji - ki obe klasični stalni obliki sporočanja nadomešča s pisanje SMS-sporočil, s telefoniranjem in pisanjem po elektronski pošti - obudile zanimanje za komunikacijo preko pisma in razglednice. V glasilu se igrivo prepletajo klasični dopisi prijateljem in inštitucijam z literariziranimi domišljijskimi besedili, s fiktivnimi pismi literarnih oseb in z razglednicami z duhovitimi literarnimi aluzijami.

 

6. Nagrada za pestro, bogato in kvalitetno literarno ustvarjanje

ŠUŠTARSKE PISARIJE

ŠUŠTARSKE PISARIJE. Šolsko glasilo OŠ Alojzija Šuštarja , letnik XI, junij 2019
(OŠ Alojzija Šuštarja)
Zbrali in uredili: Anja Košir, Tadeja Drašler
Mentorica naslovnice: Marija Blaži z učenci
Odgovorna oseba: Tone Česen
Število strani: 100

Utemeljitev: V literarnem listu Šuštarske pisarije se v lepo urejenih razdelkih prepletajo vsebinsko in zvrstno pestri otroški literarni izdelki: pesmice iz nižjih razredov, dramsko besedilo po motivih črtice Moje življenje, kratke zgodbice in pravljice, zbirke najboljših literarnih poskusov, prispevki v angleščini … Že naslovi rubrik: Svet iz besed, Nekoč, nekje; Naša dediščina, Spričevala, Kukam čez rob otroštva ali Slovenci smo povsod pa napovedujejo tematsko širino in bogastvo Šuštarskih pisarij. Tudi ta osnovnošolski literarni zbornik je s svojo pestrostjo izraza nov dokaz, da se višjo kakovost pisanja mladih da doseči le s sodobnim poukom, ki teče preko ustvarjalne igre.

NAJBOLJŠA GLASILA GIMNAZIJ:

1. Nagrada za izbor kvalitetne dijaške literarne ustvarjalnosti

DOMAČE VAJE

DOMAČE VAJE. Literarni zbornik ŠKG, XCV, 2019
(Škofijska klasična gimnazija, Ljubljana - Šentvid)
Glavna urednica: Rebeka Šmit
Mentorica: prof. Mateja Gomboc
Število strani: 168

Utemeljitev: Domače vaje so literarni list z najdaljšo tradicijo izhajanja na Slovenskem (kot smo že napisali v dosedanjih utemeljitvah, so kot rokopisni list Alojzijevišča ugledali luč sveta daljnega 1868. leta). Tudi zadnja številka je po rubrikah premišljeno urejen zbornik zelo kvalitetne in pestre dijaške literarne ustvarjalnosti, ki je nedvomno odsev dobrega kulturnega ozračja, mentorskega dela in pouka na šoli. Zvrstno in tematsko pestrost list gradi tudi z esejem, dramskim besedilom, s potopisi in fragmenti iz dnevnika, s poročili, kratko zgodbo, intervjujem, oceno gledaliških predstav itd. Zbornik je opremljen z umetniškimi fotografijami, ki napovedujejo nove razdelke in refleksijo njihovih literarnih prispevkov.

 

2. Nagrada za izbor kvalitetnega dijaškega leposlovja

VNETLJIVO

VNETLJIVO. Literarni zbornik Gimnazije Kranj
(Gimnazija Kranj)
Urednica: Bernarda Lenaršič
Sourednika: Erazem Baškovec, Hana Bujanović Kokot
Število strani: 158

Utemeljitev: Vnetljivo je literarni zbornik, okrog katerega se je s svojimi najboljšimi stvaritvami zbralo 32 dijakov in dijakinj s kranjske gimnazije. Odseva sistematično mentorsko spodbudo in podporo, saj se mladi lotevajo široke pahljače literarnih oblik in vrst: od sonetov, haikujev, pesmi v prozi, likovnih pesmi pa do kratkih zgodb in črtic ter tematsko segajo od izpovedi prometejskega uporništva do intimističnih pesmi. Zbornik je pregledno in estetsko oblikovan ter premišljeno razdeljen po zaokroženih razdelkih.

 

3. Nagrada za dijaški literarni almanah

BESEDO POGOLTNEM CELO

BESEDO POGOLTNEM CELO. Literarni zbornik, Maribor, april 2019
(II. Gimnazija Maribor)
Izbrala in uredila: Danica Križanič Müller
Založila: II. Gimnazija Maribor in MKUD Ivan Cankar
Število strani: 120

Utemeljitev: Besedo pogoltnem celo je zbornik najboljših dijaških literarnih prispevkov. V njem se po abecednem redu predstavi petnajst avtorjev in avtoric. Prevladuje poezija, ki je šla skozi uredniško in mentorsko presojo, objavljenih je tudi nekaj pesmi v prozi in črtic. Tudi ta gimnazijska antologija nadaljuje nekdaj bogato slovensko izročilo dijaških literarnih

 

Dodatne informacije

mag. Barbara RIGLER

odgovorna urednica revije Mentor

in producentka za literarno dejavnost

 

T: (01) 2410 516
E: barbara.rigler@jskd.si

 

                                                    

 

 

fotogalerija

e-prijavnica

 

Soorganizatorja: