LITERATURA / NATEČAJI / MLADA LITERATURA URŠKA 2015

 

Natečaj revije Mentor za
mlade literarne talente

 


1. Razpisni pogoji

Sodelujejo lahko avtorji in avtorice, stari od 15 do 30 let*, ki svojega literarnega dela še niso izdali v knjižni obliki (razen v samozaložbi). Mladi literati lahko pošljejo na natečaj svoja še neobjavljena literarna besedila -  prozo (do 10 strani), poezijo (do 10 pesmi) in dramska besedila (odlomek, prizor – do 10 strani).


Prispevki morajo biti napisani z računalnikom in poslani po elektronski pošti, in sicer: v eni priponki so podatki avtorja s šifro (avtorjeva šifra, ime in priimek, domači naslov, izobrazba, poklic, letnica rojstva, telefonska številka, elektronski naslov – izbor regijskega srečanja), v drugi priponki so besedila, označena s šifro. Besedila morajo biti zapisana v wordu, velikost pisave 11, enojen razmik, brez posebnih grafičnih in drugih oblikovanj (izjemoma, če to zahteva oblika vizualne pesmi), brez dodatkov in fotografij.


Strokovni spremljevalci dobijo v branje samo šifrirana besedila, avtorji se razkrijejo na šestih regijskih srečanjih.

 

2. Objave

Vse poslane prispevke odstopijo avtorji za morebitno objavo v reviji Mentor brezplačno. Dela izbranih avtorjev bodo objavljena na način in v obsegu, ki bo ustrezal finančnim možnostim prirediteljev. Avtorje bomo o objavi obvestili.

 

 

3. Potek natečaja

Vse sodelujoče avtorje bodo prireditelji povabili na eno od šestih regijskih srečanj, ki jih bodo gostile območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Srečanja v obliki kratkih literarnih delavnic in javnih branj bodo potekala od februarja do aprila 2015:


petek, 13. februarja 2015, Rogaška Slatina, JSKD OI Rogaška Slatina (za Celjsko in Koroško)


sobota, 21. februarja 2015, Grad Snežnik, JSKD OI Cerknica (za Osrednjo Slovenijo)


petek, 20. marca 2015, Sežana, JSKD OI Sežana (za Primorsko)


petek, 24. april 2015, Šentrupert, JSKD OI Trebnje (za Dolenjsko, Belo krajino in Posavje)


sobota, 25. aprila 2015, Sveta Trojica in na Sveti Ani v Slovenskih goricah, JSKD OI Lenart (za SV Slovenijo)

 

četrtek, 7. maja 2015, Škofja Loka, JSKD OI Škofja Loka (za Gorenjsko)

 

Regijski strokovni spremljevalci in državni selektor bodo med pravočasno prispelimi besedili izbrali najboljše avtorje za nastop na regijskem in finalnem srečanju. Na regijska srečanja so vabljeni vsi prijavljeni avtorji, ki po kratkih literarnih delavnicah (namenjenih samo njim) javno preberejo izbrane odlomke svojih prijavljenih besedil, strokovni spremljevalci pa nominirajo najboljše za državni, finalni del festivala.


Finalni del festivala mlade literature Urška 2015 bo potekal 16. in 17. oktobra 2015 v Slovenj Gradcu, z nastopom petih finalistov (literarne matineje, sobotna delavnica) in s predstavitvijo prvenca Petre Žišt, uršljanke 2014.


4. Nagrada

Najboljšemu avtorju bo revija Mentor natisnila knjižni prvenec, ki bo objavljen v zbirki Prvenke, predstavljen pa na finalnem delu festivala Urška oktobra 2016 v Slovenj Gradcu. Avtorji bodo kot honorar poleg mentorske in uredniške pomoči pri nastajanju prvenca dobili tudi sto izvodov svoje knjige.


Uredništvo si pridržuje pravico, da prvenca ne natisne, če bo menilo, da delo še ne zadošča kriterijem za objavo. V tem primeru bo izbor najboljših besedil objavljen v reviji Mentor.


5. Rok za prijavo

Prispevke je treba poslati na uredništvo revije do ponedeljka, 25. januarja 2015, na elektronski naslov: mentor@jskd.si, z oznako – Zadeva: Urška 2015.

                                                                                                                                            Uredništvo revije Mentor

*  V 30. letu svojega življenja je France Prešeren napisal Slovo od mladosti,  to je - poleg mladosti, zrelosti in priložnosti za objavo prvega literarnega dela v knjigi - razlog,  da smo zgornjo starostno mejo sodelujočih omejili.

 

 

 

Dodatne informacijemag. Barbara RIGLER

samostojna strokovna svetovalka
za literarno dejavnost

 

T: (01) 2410 516
F: (01) 2410 510
E: barbara.rigler@jskd.si