Članstvo v mednarodnih organizacijah in združenjih

 

JSKD se povezuje s sorodnimi strokovnimi organizacijami iz tujine in je član mednarodnih mrež:
− AMATEO (evropska mreža za aktivno participacijo v kulturi),
− EUROPA CANTAT (European Choral Association),
− AITA/IATA (International Amateur Theatre Association),
− CEC (Central European Committee of the International Amateur Theatre Association),
− IFCM (International Federation of Choral Music),
− CFN (Choral Festival Network),
− EGP (European Grand Prix Association),
− CIOFF (International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts),
− ENVAA (internetna mreža prostocasnih kulturnih organizacij),
− DaCi (Dance and the Child International).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMATEO - evropska mreže za aktivno participacijo v kulturi
EUROPA CANTAT - European Choral Association
CEC – Central European Committee of the International Amateur Theatre Association
     

AITA/IATA
IFCM – International
Federation of Choral Music
CFN – European Grand
Prix Association (EGP)
     

 

CIOFF – International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts
ENVAA - internetna mreža prostočasnih kulturnih organizacij
DaCi - Dance and the Child Internationa
 

 

Amateo

Mreža Amateo deluje kot reprezentativno telo na evropski ravni za sociokulturne organizacije, ki zastopajo interese ljubiteljskih kulturnih organizacij po Evropi in njihovo vključevanje v evropske kulturne programe. Mreža deluje kot informacijska platforma za člane ter kot promotor kulturnih dejavnosti na evropski ravni. Znotraj mreže se spodbuja izmenjava informacij ter sodelovanje med kulturnimi ustvarjalci evropskih in tretjih držav.


Temeljne naloge mreže AMATEO so:
− spodbujanje medkulturnega dialoga;
− spodbujanje pretoka informacij, posebno s področja sociokulturnih dejavnosti;
− spodbujanje realizacije skupnih kulturnih projektov, kot so festivali, razstave in podobno;
− spodbujanje mobilnosti ustvarjalcev;
− sprejemanje pobud za skupne kulturne projekte, festivale, izmenjave ali gostovanja ter pomoč pri iskanju streznih partnerjev v teh državah;
− organiziranje konferenc, kolokvijev in drugih srečanj.
− zbiranje informacij ter relevantnih statističnih podatkov za področje dejavnosti.

 

V letu 2014 tako skupaj z ostalimi članicami Amatea pričenjamo z velikim raziskovalnim projektom, v okviru katerega se bodo zbirali relevantni podatki o stanju ljubiteljske kulture v Evropi in njenih vplivih na družbeni razvoj.