Zaključeni projekti

 

bridging

 

JSKD skupaj s partnerji iz Avstrije, Danske, Litve, Nizozemske, Poljske in Slovenije v septembru 2017 pričenja z aktivnostmi v projektu BRIDGING – 'Social capital through participatory and co-creative culture', ki je sofinanciran iz evropskega programa Erasmus+.


Projekt je namenjen vključevanju ljubiteljske kulture v programe spodbujanja socialne vključenosti in povečevanje zaupanja med različnimi družbenimi segmenti. Polje ljubiteljske kulture potrebuje družbeno prepoznavnost, prav tako pa je potrebno poiskati nove pristope in učne metode, ki lahko pripomorejo k povečanju socialne vključenosti v družbi, spodbujati odprtost področja in iskati možnosti vključevanja za vse družbene skupine prebivalstva.

Med drugim je namen projekta identifikacija in spodbujanje programov ljubiteljske kulture, ki krepijo medgeneracijsko sodelovanje in učenje, medregionalno povezovanje na lokalni, nacionalni in evropski ravni, multikulturno sodelovanje ter vključevanje socialno depriviligiranih skupin v aktivnosti znotraj ljubiteljske kulture.


Projekt je v vseh partnerskih državah potekal do leta 2020.

 

Projekt Culture Guides

 

“Develop Culture Guide services for marginalised social groups” is residential 4-days in-service training course.

The course was developed during the EU Grundtvig Multilateral Project carried out in Oct 2013 – Dec 2015, entitled “GUIDE – Culture guides for marginalised social groups”. For more infor-mation about the project, see the project website - www.cultureguides.eu

The course is arranged to gain benefits from shared experiences between the group of man-agement staff and volunteers. All participants will thereby share common lectures, plenum meetings, and joint social and cultural activities.

The course will take place from Sunday, 3 July 2016, 4 pm, to Wednesday, 6 July 2016, 8 pm, in Koper, Slovenia.

 

 

Programme

 

About workshops and mentors

 

 

V okviru programa Grundtvig sodelujemo tudi pri mednarodnem projektu Culture Guides, ki se prične v letu 2013 in bo trajal do konca leta 2015. Projekt je namenjen tako organizacijam s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti kot tudi posameznikom – prostovoljcem, ki želijo skozi kulturo delovati z marginaliziranimi in ranljivimi družbenimi skupinami. V okviru projekta Kulturni vodiči bodo organizirane delavnice, seminarji in posveti, ki bodo udeležencem (prostovoljcem) omogočili pridobiti ustrezna znanja in veščine za tovrstne aktivnosti. Ključni namen je povečevanje dostopnosti do kulturnih
dobrin ter omogočanje kulturne ustvarjalnosti tudi skupinam prebivalcev, ki iz različnih socialnih vzrokov ali družbenega statusa težje dostopajo do kulturne ponudbe.

 

Projekt kulturnih vodičev predstavlja novo priložnost za izobraževanje mladih na področju kulture, promociji kulturne dediščine in kulturne ustvarjalnosti ter približevanju kulturne ponudbe ljudem, ki običajno nimajo možnosti sodelovati pri ustvarjalnih aktivnostih. Zelo smo veseli, da lahko kot partnerji sodelujemo v širšem evropskem projektu. Kulturni vodiči je projekt, ki s svojo idejo in programsko zasnovo ponuja veliko možnosti za promocijo kulturnih aktivnosti ter možnosti za afirmacijo ljudi kot ustvarjalnih posameznikov, ki skozi kreativne procese izboljšujejo svoje sposobnosti ter svoj položaj v družbi. Projekt vidimo kot priložnost, da se kultura, posebej ljubiteljska, uveljavi kot dobrina in kot pomemben, celo ključnega elementa kvalitete življenja posameznika in razvoja družbe.

 

V okviru evropskega projekta Kulturni vodiči je izšel priročnik Kulturni vodiči tudi v slovenskem jeziku. Priročnik poleg vsebinskega pregleda projekta v vseh 5 partnerskih državah prinaša tudi bogate izkušnje udeležencev in organizatorjev, koristne napotke in predvsem ideje in predloge za izboljšave za bodoče izvajalce podobnih projektov.

 

Menimo, da je vsebina priročnika Kulturni vodiči zasnovana tako, da bo uporabna za vse tiste ustvarjalce, organizatorje, prostovoljce in druge, ki si na področju ljubiteljske kulture in ustvarjanja želite tudi večjega sodelovanja z drugimi organizacijami ter si prizadevate za povezovanje kulture z ostalimi družbenimi področji.

 

Priročnik (2MB, pdf)

 

Dostop do spletne strani:

 

Všečkajte našo facebook stran:

Facebook Culture Guides na Facebooku

 

 

Evropski seminarji, delavnice in konference Erasmus+


Mreža asociacij evropskega sektorja ljubiteljske kulture in izobraževanja odraslih skozi umetnost je predstavila nov program evropskih izobraževalnih dogodkov, ki jih je sofinanciral program Erasmus + v obdobju 2015/16..

>> več

 

 

Projekt ART – AGE

Projekt je kot učno partnerstvo v okviru programa Grundtvig oblikovan za preučevanje in spoznavanje vplivov kulturnega udejstvovanja starejše populacije na vseživljenjsko učenje, na ohranjanje kognitivnih sposobnosti, vplivov na življenjski slog starejše populacije ter na njihov socialni in družbeni status. Generacije starejših se povečujejo v vseh evropskih deželah. Starejši so aktivni na različnih področjih družbenega življenja, tudi aktivna participacija v kulturi je pri tej populaciji visoka. Preučevanja povezav med kulturno participacijo in vseživljenjskim učenjem pa so v vseh partnerskih državah še v začetni fazi. V okviru projekta ART – AGE partnerske organizacije spoznavajo različne metode preučevanja in evalvacije učenja skozi kulturno ustvarjalnost starejših generacij z namenom izpostavitve pomena kulturne ustvarjalnosti za kvaliteto življenja starostnikov. Skupaj s partnerskimi organizacijami z Danske, Nizozemske, Velike Britanije in Švedske bomo preučili obstoječe metodologije zbiranja podatkov ter skušali ovrednotiti vpliv estetike na učne sposobnosti starejših generacij.

 

TRADICIONALNE KULTURNE DEJAVNOSTI - OSNOVA MODERNE EVROPSKE KULTURE
- Graditev skupnosti z aktivno participacijo v ljubiteljski kulturi

28. november – 30. november 2017, Pécs, Madžarska

več >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KULTURNI VODIČI NA KROMBERKU,
1. 6. 2014

KULTURNI VODIČI V NOVI GORICI,
17. 9. 2014

KULTURNI VODIČI V GRAHOVEM OB BAČI,
13. 5. IN 3. 7. 2014

KULTURNI VODIČI NA LOKVAH,
20. - 22. 6. 2014

KULTURNI VODIČI V GROSUPLJEM,
10. 10. 2014

 

 

Facebook Culture Guides na Facebooku