Projekti v teku

 

culture guides

 

KULTURNI VODIČI V GROSUPLJEM

8. oktober 2014

 

Zveza kulturnih društev Grosuplje in Podružnična osnovna šola s prilagojenim programom, OŠ Brinje Grosuplje sta se preko Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti vključili v večstranski mednarodni projekt z naslovom Kulturni vodiči (Culture Guides). Sodelujoče države: Danska, Madžarska, Nizozemska, Slovenija, Velika Britanija.

Projekt Kulturni vodiči je v prvi vrsti namenjen prostovoljcem iz posameznih lokalnih skupnosti, ki jih zanima mentorsko delo na področju kulture s predstavniki družbeno depriviligiranih skupin. Z aktivnim sodelovanjem imajo lokalne skupnosti priložnost, da skupaj z organizatorjem kulturnih prireditev in prostovoljci vzpostavijo mrežo za povezovanje, komunikacijo in uporabo kulturnih ponudb za ranljive skupine.

V Tednu otroka, ko ZKD Grosuplje tradicionalno pripravi kulturno ponudbo za otroke iz šol in vrtcev, si je v sredo 8. oktobra 2014 nekaj več kot 50 otrok iz osnovne šole s prilagojenim programom ogledalo večkrat nagrajeno lutkovno predstavo Miniteatra Sneguljčica.

Pred predstavo je prostovljec iz ZKD Grosuplje (Jan Pirnat) otrokom predstavil različne lutke in osnove animacije lutk. Tako je bil ogled predstave še bolj zanimiv, saj so otroci opazovali iz kakšnega materiala so lutke, na kakšen način jih animatorja oživljata in kakšna izrazna sredstva uporabljata pri menjavanju vlog.

S prvim dogodkom v okviru Kulturnih vodičev se je začelo sodleovanje med ZKD Grosuplje in OŠ Brinju, ki jo v projektu zastopata Anja Svetina in Brigita Škulj. Vsi vpleteni v projekt že načrtujejo naslednji dogodek.

 

Grosuplje Grosuplje
Grosuplje Grosuplje

 

 

    

 

    

 

 

Dodatne informacije:

Marjeta TURK, pomočnica direktorja za splošne zadeve

T: 01 24 10 524
E: marjeta.turk@jskd.si