Projekti v teku

 

bridging

 

JSKD skupaj s partnerji iz Avstrije, Danske, Litve, Nizozemske, Poljske in Slovenije v septembru 2017 pričenja z aktivnostmi v projektu BRIDGING – 'Social capital through participatory and co-creative culture', ki je sofinanciran iz evropskega programa Erasmus+.


Projekt je namenjen vključevanju ljubiteljske kulture v programe spodbujanja socialne vključenosti in povečevanje zaupanja med različnimi družbenimi segmenti. Polje ljubiteljske kulture potrebuje družbeno prepoznavnost, prav tako pa je potrebno poiskati nove pristope in učne metode, ki lahko pripomorejo k povečanju socialne vključenosti v družbi, spodbujati odprtost področja in iskati možnosti vključevanja za vse družbene skupine prebivalstva.

Med drugim je namen projekta identifikacija in spodbujanje programov ljubiteljske kulture, ki krepijo medgeneracijsko sodelovanje in učenje, medregionalno povezovanje na lokalni, nacionalni in evropski ravni, multikulturno sodelovanje ter vključevanje socialno depriviligiranih skupin v aktivnosti znotraj ljubiteljske kulture.


Projekt bo v vseh partnerskih državah potekal do leta 2020.

 

 

 

amateo

 

 

ART TAKES PART


Javni sklad Republike Slovenije je kot član mednarodne mreže za aktivno participacijo v kulturi AMATEO vključen v izvedbo projekta Art Takes Part. Z aktivnostmi v okviru projekta na JSKD začenjamo v oktobru 2017.
Art Taks Part je namenjen podpori kulturnim organizacijam, ki na nacionalni in regionalni ravni skrbijo za aktivno participacijo v kulturi, za delovanje na nadnacionalni (meddržavni ravni) in pomoči pri aktivni udeležbi kulturnih organizacij pri kulturnih aktivnostih na evropski ravni.


Projekt podprt s strani programa Ustvarjalna Evropa (Creative Europe) je sestavljen iz petih programskih sklopov:

- Komunikacija

- Izobraževanje in konference

- Pilotni projekti

- Najvidnejši dosežki

- Raziskave in razvoj

 

Javni sklad Republike Slovenije bo v okviru projekta, ki je bil uspešno sprejet v financiranje do leta 2021, vodil program iz sklopa, ki zajema izobraževanja in konference.

 

Vabilo na konferenco

 

Kako se soočiti z vodenjem kulturnih projektov

 

 

AMATEO KONFERENCA

10. 5.-11. 5. 2018, Cankarjev dom, Ljubljana

 

več >>


Dodatne informacije:


Marjeta TURK, pomočnica direktorja za splošne zadeve

T: 01 24 10 524

E: marjeta.turk@jskd.si

 

Dodatne informacije:

Marjeta TURK, pomočnica direktorja za splošne zadeve

T: 01 24 10 524
E: marjeta.turk@jskd.si