Predstavitev

 

JSKD na področju mednarodnega sodelovanja in povezovanja v okviru celotnega
slovenskega kulturnega prostora deluje na treh nivojih:
− sodeluje s kulturnimi organizacijami Slovencev v zamejstvu in po svetu;
− pomaga pri mednarodni uveljavitvi najbolj kakovostnih ljubiteljskih skupin ter
organizira mednarodne projekte;
− sodeluje s sorodnimi organizacijami v evropskih državah ter je aktiven član
mednarodnih organizacij s podrocja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

JSKD pri svojem delu izhaja iz Strategije razvoja Slovenije, predvsem načela
uveljavljanja slovenskih kulturnih dosežkov in slovenske kulturne dediščine kot
temeljnih elementov evropske prepoznavnosti slovenske države in uveljavljanja
skupnega slovenskega kulturnega prostora tudi v mednarodnem sodelovanju.


Mednarodni projekti in sodelovanje v mednarodnih mrežah

V okviru programske sheme JSKD pripravlja številne izobraževalne module (seminarje,
delavnice) z mednarodno uveljavljenimi mentorji ter udeleženci iz vseh evropskih držav.
Prav tako se v okviru JSKD odvijajo številne mednarodne prireditve in festivali, ki po
načelu recipročnosti omogočajo povezovanje kulturnih skupin v evropskem kulturnem
prostoru.

 

Sodelovanje v evropskem prostoru

JSKD se povezuje s sorodnimi strokovnimi organizacijami iz tujine in je aktivni član v mednarodnih društvih in združenjih.