Projekti v teku

culture guides

 

KULTURNI VODIČI NA KROMBERKU

1. junij 2014

 

Ex-tempore Kromberk 2014

      

V okviru evropskega projekta Kulturni vodiči je bil 1. junija 2014 organiziran letošnji Ex-tempore Kromberk 2014. Dogodek se je odvijal v čarobnem ambientu, v parku in okolici gradu Kromberk. 40 likovnih ustvarjalcev,  članov likovnih društev in drugih ljubiteljskih slikarjev (30 odraslih in 10 otrok) je med 9. in 10. uro žigosalo slikarske in kiparske podlage. Najmlajši udeleženci so prišli v spremstvu staršev oziroma starih staršev. Predstavniki  vseh treh  generacij so aktivni  likovni ustvarjalci.


Odrasle udeležence ex-tempora so zastopali likovniki seniorji, aktivni člani  posameznih društev, študentje, likovniki, ki se aktivno ne vključujejo v društvena dogajanja, člani drugih organizacij civilne družbe (Šent Nova Goric - združenje za duševno zdravje) ter pripadniki manjšinskih etničnih skupnosti, ki živijo na širšem področju Goriške. Ustvarjalni čas je bil kratek, ob 18. uri so ustvarjalci postavili nastala dela v improvizirn razstavni prostor. Izdelke je ocenjevala 3 članska komisija v sestavi: slikar in kipar Peter Abram, umetnostna zgodovinarka in novinarka Klavdija Figelj in vizualni umetnik Gregor Maver. Izbrali so 6 likovnih del, ki so bila nagrajena (3 nagrade so prejeli odrasli udeleženci in 3 nagrade otroci). Razglasitvi rezultatov in ogledu likovnih del je prisostvovala vrsta povabljencev s strani udeležencev ex-tempora, članov različnih organizacij civilne družbe in drugih obiskovalcev. Namen dogodka, aktivno ustvarjanje, izmenjava znanja, izkušenj, pogleda ob likovnem ustvarjanju »en plein air« treh generacij: otrok-mladostnikov, aktivnega prebivalstva, starejših, je bil dosežen. Ex-tempora so se prvič udeležili tudi pripadniki manjšinskih etničnih skupnosti.

 

 

Kromberk Kromberk
Kromberk Kromberk
Kromberk

 

Kromberk Kromberk Kromberk

 

 

Regijsko srečanje folklornih skupin manjšinskih etničnih skupnosti /Goriška kulturna prepletanja/Festival ljubiteljske kulture

 

Dodatna motivacija (ogled kulturne prireditve) je bil večerni dogodek  - Regijsko srečanje folklornih skupin manjšinskih etničnih skupnosti, na katerem so nastopili člani Makedonskega kulturnega društvo Ohridski biseri in člani Srbskega kulturnega društva Sloga. Člani njihovih folklornih skupin so predstavili plesna izročila iz posameznih pokrajin svojih dežel.
Udeleženci ex-tempora so prisostvovali predstavitvi plesnega izročila manjšinskih etničnih skupnosti, številni, predvsem mlajši udeleženci, pa so se z makedonskim in srbskim plesnim izročilom srečali prvič. K ogledu folklornih skupin smo z organiziranim pristopom in predhodnim delom s »kulturnimi vodiči« uspeli privabiti široko paleto gledalcev, različnih po generacijskih, kulturnih, etničnih profilih. Uspeli smo privabiti tudi tako imenovane marginalne skupine prebivalstva, ki jih organizatorji v kulturne hrame urbanih središč običajno težje privabimo.

 

 

Kromberk Kromberk

 

Dodatne informacije:

Marjeta TURK, pomočnica direktorja za splošne zadeve

T: 01 24 10 524
E: marjeta.turk@jskd.si