OČKA V AKCIJI

 

 

Tudi Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) se je konec maja 2021 pridružil šestmesečnemu pilotnemu preizkusu projekta »Očka v akciji«. Glavni namen pobude je prispevati k ozaveščanju (bodočih) staršev, delodajalcev, strokovne in laične javnosti o pomenu aktivnega vključevanja moških v očetovstvo in enakomernejšo porazdelitev starševske skrbi za otroka. V tem času je zainteresiranim očetom na voljo poseben prilagodljiv paket ukrepov za lažje usklajevanje dela in družine, katerega del so tudi ozaveščevalno-izobraževalne in svetovalne delavnice za očete. Poleg Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti so se po javnem pozivu pridružili še podjetje NOMAGO d. o. o., Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in Nogometni klub Bravo, s čimer so vključena raznolika področja dela, različno število zaposlenih, specifični delovniki in naslovljeni številni drugi izzivi. Projekt izvajata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS ter Mirovni inštitut.
Projektno idejo je podprlo že več znanih očetov, na različnih televizijah se vrti spot, posnet je bil dokumentarni film, njihov pogled na aktivno očetovstvo pa lahko spremljate na spletni strani www.ockavakciji.eu ter na FB profilu. Projekt sofinancira EU iz sredstev Programa za pravice, enakost in državljanstvo. V dokumentarnem filmu »Aktivni očetje obračajo svet na bolje!« razmisleke o aktivnem očetovstvu in usklajevanju poklicnih in družinskih obveznosti prispevajo podporniki projekta v vlogi očetov, strokovnjak in strokovnjakinje z različnih področij ter predstavniki delodajalcev in zaposlenih očetov, ki so se pridružili pilotnemu preizkusu ukrepov za lažje usklajevanje profesionalnega in zasebnega življenja. Vljudno vabimo k ogledu dokumentarnega filma, v katerem JSKD zastopata Matej Primožič in Miha Banovec! Aktivno vključevanje očetov v družinsko življenje in skrb za otroke namreč prinaša koristi vsem: moškim, otrokom, ženskam, delodajalcem in celotni družbi.

Film je na voljo za ogled na naslednjih povezavah:

YOUTUBE

ali/in

SPLETNA STRAN.

 

 

Dodatne informacije:

Matej PRIMOŽIČ

vodja območne izpostave

JSKD OI Domžale

Ljubljanska 76
1230 Domžale

T: 01 721 94 80
E: oi.domzale@jskd.si