ORGANIZACIJA SKLADA / PRAVNA PODLAGA DELOVANJA

Pravna podlaga delovanja sklada

 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA JSKD (velja od 15. 9. 2016)

 

STRATEŠKI NAČRT 2021-2025 (sprejet 12. 11. 2020)

 

STRATEŠKI NAČRT 2015-2020

 

ZAKON O JAVNEM SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI (Uradni list RS, št. 29/10)

 

AKT O USTANOVITVI JAVNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI (Uradni list RS, št.72/10)

 

PRAVILNIK O USTANOVITVI SVETOV OBMOČNIH IZPOSTAV JSKD (10. 5. 2011)

 

PRAVILNIK O NAČINU DELA STROKOVNO-PROGRAMSKIH KOMISIJ JSKD (23. 2. 2011)

 

STROŠKOVNIK ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA NA JSKD