FINANCIRANJE / DRUGI POZIVI 2015 / NOVA GORICA-PrP- 2015


 Nova Gorica, 13. 3. 2015


JAVNI PROGRAMSKI POZIV ZA IZBOR KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE NOVA GORICA, KI JIH BO V LETU 2015 SOFINANCIRAL JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI (V NADALJEVANJU: POZIV NOVAGORICA-PRP-2015)

 

S 13. marcem 2015 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti odpira javni programski poziv za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti:

Javni programski poziv za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica, ki jih bo v letu 2015 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (POZIV NOVAGORICA-PRP-2015), je odprt od 13. 03. 2015 do 13. 04. 2015.

Okvirna vrednost poziva NOVAGORICA-PRP-2015 znaša 80.400,00 evrov.
 
Upravičene osebe po tem pozivu so:


- kulturna društva in zveze kulturnih društev, ki združujejo kulturna društva raznovrstnih dejavnosti samo na območju Mestne občine Nova Gorica.

 

Vloge morajo biti oddane v elektronski in tiskani obliki na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Nova Gorica, Bevkov trg 4, 5000 Nova Gorica.

 Spletni naslov aplikacije za izpolnjevanje vlog je https://razpisi.jskd.si


Čas oddaje vloge določa poštni žig priporočeno oddane tiskane vloge oz. čas prispetja tiskane vloge na sedež JSKD OI Nova Gorica (za pošiljke, ki niso oddane priporočeno).

 

Besedilo poziva

 

Merila poziva

 

Vzorec obrazcev

 

REZULTATI

Zap
Naziv društva
1
Društvo Goriški pihalni orkester Nova Gorica
7.522,00 €
2
Folklorno društvo Gartrož
3.736,00 €
3
Glasbeno društvo Nova Nova Gorica
16.765,00 €
4
Kulturno društvo Gledališče na vrvici Nova Gorica
4.266,00 €
5
Kulturno društvo Goriški oktet Vrtnica Nova Gorica
2.408,00 €
6
Kulturno društvo Grgar
1.543,00 €
7
Kulturno društvo Moški pevski zbor Kromberški Vodopivci
1.432,00 €
8
Kulturno društvo Moški pevski zbor Lipa Ravnica 
1.412,00 €
9
Kulturno društvo Slavec Solkan
3.915,00 €
10
Kulturno društvo Ženski pevski zbor Rože Nova Gorica
1.560,00 €
11
Kulturno prosvetno društvo Franc Zgonik Branik
1.913,00 €
12
Kulturno prosvetno društvo Lipa Šempas
4.075,00 €
13
Kulturno umetniško društvo Meta
270,00 €
14
Kulturno umetniško društvo Zvočni izviri Nova Gorica
4.558,00 €
15
Prosvetno društvo France Bevk Prvačina
7.345,00 €
16
Srbsko kulturno društvo Sloga Nova Gorica
3.395,00 €
17
Makedonsko kulturno društvo ohridski biseri
1.693,00 €
18
Goriški literarni klub Govorica
943,00 €
19
Kulturno društvo Komorni zbor Grgar, Nova Gorica
4.104,00 €
20
Kulturno društvo Goriški komorni zbor
3.021,00 €
21
Kulturno društvo Sanje
2.524,00 €

 

 

 

Elektronska aplikacija za pripravo vloge

(Digitalna potrdila SIGEN-CA izdaja zaupanja vreden overitelj na Ministrstvu za javno upravo Republike Slovenije, zato mirno potrdite njegovo uporabo, če vas spletni brskalnik to vpraša.)

 

Dodatne informacije:

Maja Bratec Jerman, vodja območne izpostave Nova Gorica

E: maja.jerman-bratec@jskd.si,
T: 05/335 18 50

 

Martina Trampuž, sam. strok. sodelavka

E: martina.trampuz@jskd.si,
T: 05/333 03 11

 

Uradne ure (po telefonu) so vsak delovni dan od 9. do 12. ure.