JAVNI POZIVI IN RAZPISI /ESS RAZPISI/2017-3

Status:

 

ODPRT
(Veljaven razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016 in dopolnitve za leto 2017 v Uradnem listu RS, št.53/2017 z dne 22. 9. 2017)

Datum objave:

22. 9. 2017

Rok prijave:

20. 10. 2017

Število vključenih posameznikov:

 

55 mladih bo vključenih v različne oblike izobraževanja od tega v:

- vzhodni kohezijski regiji: 33

- zahodni kohezijski regiji: 22

Vrednost:

 

brezplačna udeležba na izobraževanju

 

Število predvidenih izobraževalnih modulov:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODUL 1: VODENJE GLEDALIŠKE SKUPINE
/Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 2: LUTKOVNA ŠOLA /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 6: FILMSKA ŠOLA /Temeljni področni modul: 80-120 ur/ 

Modul 10: ŠOLA ZA LIKOVNE MENTORJE /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 12: KOMUNIKACIJSKE KOMPETENCE IN SODOBNE UMETNIŠKE PRAKSE /Dopolnilni področni modul: 40 ur/  

 MODUL 13:  PRAVO, EKONOMIKA IN UPRAVLJANJE V KULTURI /Dopolnilni področni modul: 40 ur/

    

Predvideva se izvedba v zgoraj navedenih modulih, če bo vza vsak modul prijavljenih najmanj 5 kandidatov.Moduli se bodo izvajali v vzhodni in zahodni kohezijski regiji.

 

Razpisna dokumentacija:

 

 

 

 

 

 

 

- Besedilo razpisa (JSKD_ESS_subv_izob_2017_razpis.pdf)

- Obrazec za oddajo prijave (izpis za ovojnico)
(JSKD_ESS_obr_2017_obr1.doc)

 

- Obrazec za formalno prijavo (JSKD_ESS_obr_2017_obr2.doc)

V vsakem primeru oddajte tudi e-prijavo!!!

 

- MODUL 1: VODENJE GLEDALIŠKE SKUPINE

Kraj izvedbe: Ljubljana

Pričetek izvedbe: november 2017

 


MODUL 2: LUTKOVNA ŠOLA /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

Kraj izvedbe: Ljubljana

Pričetek izvedbe: november 2017

 

 

 

MODUL 6: FILMSKA ŠOLA /Temeljni področni modul: 80-120 ur/ 

Kraj izvedbe: Ljubljana

Pričetek izvedbe: november 2017

 

 

 

MODUL 6: FILMSKA ŠOLA /Temeljni področni modul: 80-120 ur/ 

Kraj izvedbe: Slovenj Gradec

Pričetek izvedbe: november 2017

 

 

 

MODUL 6: FILMSKA ŠOLA /Temeljni področni modul: 80-120 ur/ 

Kraj izvedbe: Krško

Pričetek izvedbe: november 2017

 

 

 

MODUL 9: INŠTRUMENTALNA ŠOLA IN MENEDŽMENT /Temeljni področni modul: 40 ur 
Kraj izvedbe 1: Novo mesto
Termin izvedbe: 17.-19.11.2017

 

 

 

Modul 10: ŠOLA ZA LIKOVNE MENTORJE /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

Kraj izvedbe: Ljubljana

Pričetek izvedbe: november 2017

 

 

V dopolnilne module se posameznik prijavi prek temeljnega modula, ki ga primarno izbere (npr. modul 01 Vodenje gledališke skupine..)

 

MODUL 12: KOMUNIKACIJSKE KOMPETENCE IN SODOBNE UMETNIŠKE PRAKSE /Dopolnilni področni modul: 40 ur/  

MODUL 13:  PRAVO, EKONOMIKA IN UPRAVLJANJE V KULTURI /Dopolnilni področni modul: 40 ur/

 

- Vzorec pogodbe o Vzorec pogodbe o izobraževanju za delo v kulturi (JSKD_ESS_izob_2017_pogodba.doc)

- Ocenjevalni list (JSKD_ESS_izob_2017_obr3.pdf)

- Časovnica (JSKD_ESS_izob_2017_ Obr4.pdf)

- Kohezijske statistične občine(JSKD_ESS_subv_2017_obcine.xls)

- Stopnja registrirane brezposelnosti med mladimi (Vir: SURS) (*.xls, *.jpg)

- Koeficient razvitosti občin za 2016 in 2017

Kontaktne osebe:

 

 

 

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov: ess.razpisi@jskd.si ali med 10.30 in 11.30 vsak delovni dan pokličete:

Mašo Medved (tel. št. 01 24 10 527) ali

Marjeto Pečarič (tel. št. 01 24 10 530).

 

 

 

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS) in Republika Slovenija. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 prednostne osi: »8. Spodbujanje zaposlovanja in mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: »8.2. Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti«, specifičnega cilja za »znižanje brezposelnosti mladih«.