JAVNI POZIVI IN RAZPISI /ESS RAZPISI/2020

Status:

 

ODPRT

(Veljaven razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016 in dopolnitve za leto 2020 v Uradnem listu RS, št.11/2020 z dne 28. 2. 2020)

Datum objave:

28. 2. 2020

Rok prijave:

27. 3. 2020 Podaljšan do 9. 6. 2020!

V skladu s Sklepom o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 74/20) se rok za oddajo vlog na javni razpis (Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD) izteče 9. junija 2020.

Okvirna razpisna vrednost:

 

 

Višina sredstev za proračunsko leto 2020 je 285.000,00 EUR, od tega: 60% za vzhodno kohezijsko in 40% za zahodno kohezijsko regijo

Število predvidenih subvencij:

 

 

55 subvencij za zaposlitev od tega v:

- vzhodni kohezijski regiji: 33

- zahodni kohezijski regiji: 22

Glede na razpoložljiva sredstva lahko JSKD izvede večje število subvencij za delodajalce, vendar pri tem zasleduje ustrezen delež izvajanja v zahodni oz. vzhodni kohezijski regiji.

 

Razpisna dokumentacija:

 

 

 

 

 

 

 

 

- Besedilo razpisa (jskd_ess_20_subv_razpis.pdf)

- Navodila za prijavo na javni razpis

- Obrazec za oddajo prijave (izpis za ovojnico)
(jskd_ess_20_obr1_1.doc)

- Obrazec Prijava na razpis
(jskd_ess_20_obr2_1.doc)

- Vzorec pogodbe o subvencioniranju zaposlitve
(jskd_ess_20_vzorec_pogodbe.pdf)

- Ocenjevalni list (jskd_ess_20_obr3_1.pdf)

- Časovnica (jskd_ess_20_obr4_1.pdf)

- Kohezijske statistične občine

- Stopnja registrirane brezposelnosti med mladimi (Vir: SURS)

- Koeficient razvitosti občin

Kontaktna oseba:

 

 

 

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov:
ess.razpisi@jskd.si ali med 8.00 in 12.00 vsak delovni dan pokličete:
ga. Ireno Kržan (tel. št. 01 2410 510).

 

 

 

 

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS) in Republika Slovenija. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 prednostne osi: »8. Spodbujanje zaposlovanja in mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: »8.2. Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti«, specifičnega cilja za »znižanje brezposelnosti mladih«.