JAVNI RAZPISI IN POZIVI / JAVNI PROJEKTNI RAZPIS Etn-2020

 

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS, ki jih bo v letu 2020 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: razpis, oznaka Etn-2020)

REZULTATI RAZPISA

Med 10. januarjem in 10. februarjem 2020 je bil odprt javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS, ki jih bo v letu 2020 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (Etn-2020).

Predmet razpisa je bilo sofinanciranje kulturnih projektov kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS ter kulturnih projektov ustvarjalcev pripadnikov manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS s statusom samozaposlenih v kulturi. Področje razpisa je bila kulturna dejavnost, ki se izvaja na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti. Ožja področja: glasbena, gledališka, folklorna, filmska, plesna, likovna in literarna dejavnost ter dejavnosti, ki vključujejo več navedenih področij ljubiteljskega kulturnega delovanja hkrati.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa je znašala 160.000,00 €. JSKD je v roku prejel 260 vlog. Zaradi neizpolnjevanje razpisnih pogojev je bilo 9 vlog zavrženih s sklepom.

Izdaja odločb je bila v skladu z napotki Ministrstva za kulturo zadržana do sprejetja rebalansa proračuna Republike Slovenije. Predlagatelji so bili 2. 7. 2020 pozvani k izjasnitvi o poteku izvedbe prijavljenih projektov. 22 vlog je bilo na željo predlagateljev umaknjenih iz nadaljnje obravnave, saj jih predlagatelji v letu 2020 ne bodo izvedli.
Razpoložljiva sredstva so se s sprejetjem rebalansa znižala na 143.934,00 €. Strokovno programska komisija je v nadaljevanju obravnavala preostalih 229 popolnih in pravočasnih vlog za sofinanciranje, ki so bile vložene s strani 88 upravičenih oseb. V sofinanciranje sta bila sprejeta 202 projekta, ki izpolnjujeta vse splošne kriterije in sta pri presoji vsebinskih kriterijev prejela najmanj 60 od možnih 100 točk. Povprečni dodeljeni znesek na odobreni projekt znaša 704,64 €.

 

Odobreni projekti

 

Zavrnjeni projekti

 

 

Aplikacija za pripravo vloge

 

Dodatne informacije:

SPLOŠNE INFORMACIJE IN POROČILA:

Matej Maček

samostojni strokovni svetovalec

T: 01 24 10 518

E: matej.macek@jskd.si

 

SPLOŠNE IN VSEBINSKE INFORMACIJE:

Maja Papič

producentka za program

T: 01 24 10 502

E: maja.papic@jskd.si

 

Vzorec obrazcev

vam služi le kot pomoč za vnos podatkov v aplikaciji za pripravo vloge