JAVNI RAZPISI IN POZIVI /JAVNA NAROČILA

 

   

 

Javno naročilo št. 4300-1/2022-1:

za izbiro izvajalca storitve "Tiskarske storitve" po postopku naročila male vrednosti

OSNOVNI PODATKI O JAVNEM NAROČILU

Interna oznaka javnega naročila

JN 4300-1/2022-1

Naziv javnega naročila 

Tiskarske storitve

Predmet javnega naročila

Javno naročilo storitev

Vrsta postopka

naročilo male vrednosti

enotno javno naročilo

Veljavnost pogodbe o javnem naročilu - okvirni sporazum

24 mesecev (od 1. 3. 2022 do 28. 2. 2024)

Dostopnost dokumentacije

Portal javnih naročil (https://www.enarocanje.si)

Sprememba dokumentacije  

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil ter vsa obvestila na Portalu javnih naročil.

Objava javnega naročila

Portal javnih naročil (https://www.enarocanje.si)

Vprašanja ponudnikov

Portal javnih naročil (https://www.enarocanje.si)

26. 1. 2022 do 12.00 ure

Odgovori na vprašanja ponudnikov

Portal javnih naročil (https://www.enarocanje.si)

Način oddaje ponudbe

Elektronsko javno naročanje RS - e-Oddaja, ki je dosegljiva na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/e-oddaja

1. Ponudba - Predračun (.pdf)
2. ESPD (.xml)
3. Ostala dokumentacija

31. 1. 2022 do 12.00 ure

Odpiranje ponudb

Elektronsko javno naročanje RS

31. 1. 2022 ob 12.01 uri

Dopolnitev ali pojasnilo ponudbe

Preko elektronske pošte na elektronski naslov, ki ga navede ponudnik v Ponudbi - Predračunu

rok za dopolnitev je praviloma 3 dni od dneva prejema poziva naročnika, razen če naročnik drugače določi v pozivu

Vročitev odločitve o oddaji javnega naročila

Portal javnih naročil (https://www.enarocanje.si)

 

Stroški priprave ponudbe

Ne glede na odločitev naročnika so stroški pregleda razpisne dokumentacije in priprave ponudbe na strani vsakega ponudnika.

Zavarovanje

Zavarovanje za resnost ponudbe se ne zahteva

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti v EUR z DDV

Merilo

Cena v EUR z DDV

PRILOGE

Razpisna dokumentacija (datoteka pdf)

Predračun skupaj (datoteka xlsx)

Specifikacija s predračunom (datoteka xlsx)

Obrazci (datoteka docx)

Obrazec ESPD (datoteka xml)

 

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo vložene na Elektronsko javno naročanje RS - e-Oddaja , ki je dosegljivo na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/e-oddaja najpozneje: do 31. 1. 2022, do 12.00 ure.

 

 

 

 

 

 

Seznam evidenčnih naročil za leto 2020