KULTURNA ŠOLA 2015

 

Organizatorja

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
Sedež: Štefanova 5, p.p. 1699, SI-1000 LJUBLJANA

Zveza kulturnih društev Slovenije

 

Odgovorni osebi:
Mag. Igor Teršar, JSKD, direktor
Mag. Jože Osterman, ZKDS, predsednik

 

Organizacijski odbor Kulturne šole 2015

Marjeta Pečarič (JSKD), predsednica
Tomaž Simetinger (ZKDS), član
Marija Valenčak (OŠ LEDINA), članica
Katarina Rigler Šilc (OŠ LEDINA), članica
Mag. Maja Remšak (MOL), članica
Andreja Repar (JSKD OI Ljubljana), članica

 

 

Več informacij

Marjeta Pečarič

pomočnica direktorja
in vodja projekta kulturna šola

E: marjeta.pecaric@jskd.si

Maša Medved

pomoč pri organizaciji in izvedbi

E: knjiznica@jskd.si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSNOVNA ŠOLA LEDINA

 

 

Mestna občina
Ljubljana