FINANCIRANJE /KULTURNA ŠOLA/ 2018

Prizorišče:
OŠ Franceta Prešerna
Žolgarjeva ulica 2, 2000 Maribor

Čas: 8.30-9.00

Na zaključno celodnevno prireditev so vabljene vse osnovne šole, ki so v letu 2017 pridobile oz. obnovile naziv kulturna šola. Vsi kulturni koordinatorji posameznih osnovnih šol bodo teden dni pred prireditvijo dobili posebno registracijsko vabilo z vsemi potrebnimi podatki za uspešno registracijo in prevzem gradiva (zastave, potrdila za mentorje, vrednostne bone, priznanja...).

 

 

Registracija bo potekala med 8.30 in 9.00 uro pred OŠ FRANCETA PREŠERNA MARIBOR, prostor za registracijo bo vidno označen.

 

Kulturni koordinatorji bodo gradivo, zastave in nadaljnja navodila prevzeli s posebnim registracijskim vabilom, ki ga bodo prejeli po pošti. Registracijsko vabilo prinesejo mentorji s seboj in ga predložijo ob registraciji.

Ob registraciji so učitelji in učenci seznanjeni v katero delavnico so razvrščeni.Učenci bodo dobili ovrtane trakove z navedbo delavnice, učitelji pa kartice s podatki o delavnici.

 

 

Po registraciji se učenci in učitelji zberejo v večnamenskem atriju šole, kjer bo sledil sprejem gostiteljev in nato delo po delavnicah.

Organizacija:

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

v sodelovanju z

Območno izpostavo Maribor

 

 

 

 

 

 

 

 

Več informacij

mag. Marjeta PEČARIČ

pomočnica direktorja
in vodja projekta kulturna šola

E: marjeta.pecaric@jskd.si

Maša MEDVED

strokovna sodelavka

E: masa.medved@jskd.si