JAVNI RAZPISI IN POZIVI / PR 2020

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2020 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: razpis, oznaka PR-2020)

REZULTATI RAZPISA

Med 10. januarjem in 10. februarjem 2020 je bil odprt javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2020 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti  (PR-2020).

Predmet razpisa je bilo sofinanciranje projektov kulturnih društev in njihovih zvez, ki bodo izvedeni kot prireditve (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve), izobraževanja in strokovna usposabljanja za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti ali založniški, filmski in video projekti.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa je znašala 337.960,00 €. JSKD je v roku prejel 564 vlog. Zaradi neizpolnjevanje razpisnih pogojev je bilo 5 vlog zavrženih s sklepom.

Izdaja odločb je bila v skladu z napotki Ministrstva za kulturo zadržana do sprejetja rebalansa proračuna Republike Slovenije. Predlagatelji so bili 3. 7. 2020 pozvani k izjasnitvi o poteku izvedbe prijavljenih projektov. 107 vlog je bilo na željo predlagateljev umaknjenih iz nadaljnje obravnave, saj jih predlagatelji v letu 2020 ne bodo izvedli.

Razpoložljiva sredstva so se s sprejetjem rebalansa znižala na 304.026,00 €. Strokovno programske komisije so v nadaljevanju obravnavale preostalih 453 popolnih in pravočasnih vlog za sofinanciranje, ki so bile vložene s strani 291 upravičenih oseb. V sofinanciranje je bilo sprejetih 340 projektov, ki izpolnjujejo vse splošne kriterije in so pri presoji vsebinskih kriterijev prejeli najmanj 65 od možnih 100 točk. Povprečni dodeljeni znesek na odobreni projekt znaša 834,44 €.

 

 

Odobreni projekti

 

Zavrnjeni projekti


 

 

 

Aplikacija za pripravo vloge

 

Dodatne informacije:

SPLOŠNE INFORMACIJE IN POROČILA:

Matej Maček

samostojni strokovni svetovalec

T: 01 24 10 518

E: matej.macek@jskd.si

 

SPLOŠNE IN VSEBINSKE INFORMACIJE:

Maja Papič

producentka za program

T: 01 24 10 502

E: maja.papic@jskd.si

 

Vzorec obrazcev

vam služi le kot pomoč za vnos podatkov v aplikaciji za pripravo vloge