JAVNI RAZPISI IN POZIVI / PROSTORI/OPREMA-2023

 

Najava javnih razpisov JSKD

 


1. Javni razpis za izbor predlogov za sofinanciranje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj ljubiteljske in nevladne kulture za leto 2023 (razpis Prostori/Oprema--2023) bo odprt od 31. 3. 2023 do 3. 5. 2023.

Okvirna vrednost razpisa Prostori/Oprema-2023 znaša 400.000,00 evrov.
 
Upravičene osebe po tem razpisu so nevladne kulturne organizacije, ki izvajajo ljubiteljsko kulturno dejavnosti, ustanovljene kot društvo, ustanova, zavod ali zadruga, registrirane kot pravne osebe v RS, ki izpolnjujejo pogoje razpisa.

Odprtje razpisa je prestavljeno. Hvala za razumevanje.

 

 

 

 

 

 

 

Aplikacija za pripravo vloge

 

Gradivo razpisov iz prejšnjih let:

Prostori/Oprema-2022 (za leto 2022)

Prostori/Oprema-2021 (za leto 2021)