JAVNI POZIVI IN RAZPISI /SPECIALIZIRANA TOLAR 2013

Rezultati Javnega razpisa za izbor projektov za sofinanciranje nakupa specializirane opreme za potrebe folklornih skupin ter pihalnih in tamburaških orkestrov za leto 2013


Med 15. februarjem 2013 in 15. marcem 2013 je bil odprt javni razpis za izbor projektov za sofinanciranje nakupa specializirane opreme za potrebe folklornih skupin ter pihalnih in tamburaških orkestrov za leto 2013 (Specializirana Oprema 2013).


Predmet razpisa Specializirana Oprema 2013 so bili projekti:


a) nakupa pokrival oz. dodatkov za urejanje oglavij članov folklornih skupin, namenjena predstavljanju izročila;
b) nakupa pihal, trobil in tolkal za pihalne orkestre, razen flavte (z izjemo piccola), b-klarineta, alt saksofona in b-trobente;
c) nakupa inštrumentov za tamburaške orkestre.


Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa je znašala 50.000,00 €. JSKD je v roku prejel 112 vlog. Strokovno programska komisija je pregledala vse popolne in pravočasne vloge, ki so jih vložile upravičene osebe. V sofinanciranje je bilo sprejetih 90 projektov, ki izpolnjujejo vse splošne kriterije in so pri presoji posebnih kriterijev prejeli najmanj 60 od možnih 100 točk.

 

Odobreni projekti

Zavrnjeni projekti

 

 

 

 

Besedilo razpisa

 

Elektronska prijava:

 

 

Dodatne informacije:

 

Marjeta TURK, pomočnica direktorja za splošne zadeve

T: 01 24 10 524
E: marjeta.turk@jskd.si

 

 

Matej Maček, strokovni delavec

T: 01 24 10 518
E: matej.macek@jskd.si