JAVNI RAZPISI IN POZIVI / JAVNI PROJEKTNI RAZPIS VPR-2015

JAVNI DVOLETNI PROGRAMSKI RAZPIS ZA IZBOR KULTURNIH PROGRAMOV VRHUNSKIH SKUPIN NA PODROČJU ZBOROVSKE IN FOLKLORNE LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI (VPR -2015/2016)

Rezultati

 

Med 30. januarjem in 2. marcem 2015 je bil odprt javni dvoletni programski razpis za izbor kulturnih programov vrhunskih skupin na področju zborovske in folklorne ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo v letih 2015 in 2016 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti ( VPR-2015/2016).

Predmet razpisa je bilo sofinanciranje javnih kulturnih programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bodo kulturna društva s statusom pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu na področju kulture izvedla v letih 2015 in 2016.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa je znašala 50.000,00 € na letni ravni. JSKD je v roku prejel 9 vlog. 2 vlogi sta bili zaradi neizpolnjevanja razpisnih pogojev zavrženi s sklepom.

Strokovno programska komisija je pregledala vse popolne in pravočasne vloge, ki so jih vložile upravičene osebe. V sofinanciranje so bili sprejeti 4 programi, ki izpolnjujejo vse splošne kriterije in so pri presoji vsebinskih kriterijev prejeli najmanj 240 od možnih 320 točk. Povprečen dodeljen znesek na odobren program znaša 11.875,00 €.

 

SPREJETI PROJEKTI

ZAVRNJENI PROJEKTI

 

 

(Digitalna potrdila SIGEN-CA izdaja zaupanja vreden overitelj na Ministrstvu za javno upravo Republike Slovenije, zato mirno potrdite njegovo uporabo, če vas spletni brskalnik to vpraša.)

 

SPLOŠNE IN VSEBINSKE INFORMACIJE:

mag. Urška Bittner Pipan

pomočnica direktorja za program

T: 01 24 10 502

E: urska.bittner@jskd.si

 

SPLOŠNE INFORMACIJE IN POROČILA:

Matej Maček

strokovni delavec

T: 01 24 10 518

E: matej.macek@jskd.si

 

OCENJEVALNI LIST

zborovska dejavnost

folklorna dejavnost

 

PRAVNA PODLAGA