JAVNI RAZPISI IN POZIVI / JAVNI PROJEKTNI RAZPIS VPR-2023/24

 

Javni dvoletni razpis za izbor kulturnih projektov vrhunskih skupin na področju zborovske in folklorne ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo v letih 2023 in 2024 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: razpis, oznaka VPR-2023/2024)

Med 3. marcem in 3. aprilom 2023 je bil odprt javni dvoletni razpis za izbor kulturnih projektov vrhunskih skupin na področju zborovske in folklorne ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo v letih 2023 in 2024 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (VPR-2023/2024).

Predmet razpisa je bilo sofinanciranje javnih kulturnih projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bodo kulturna društva izvedla v letih 2023 in 2024. Razpisni področji sta bili zborovska in folklorna dejavnost.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa je znašala 40.369,00 € na letni ravni, od tega predvidoma 28.258,00 evrov za zborovsko dejavnost in predvidoma 12.111,00 evrov za folklorno dejavnost. JSKD je v roku prejel 12 vlog. Ena vloga je bila zaradi neizpolnjevanja razpisnih pogojev zavržena s sklepom.

Strokovno programski komisiji sta pregledali vse popolne in pravočasne vloge, ki so jih vložile upravičene osebe. V sofinanciranje je bilo sprejetih 5 projektov, ki so bili na podlagi razpisnih kriterijev ocenjeni višje. Povprečen dodeljen znesek na odobren projekt znaša 8.073,80 €.

Sprejeti projekti

Zavrnjeni projekti

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprejeti projekti

 

Zavrnjeni projekti

 

 

Aplikacija za pripravo vloge

 

Dodatne informacije:

SPLOŠNE INFORMACIJE IN POROČILA:

Matej Maček

samostojni strokovni svetovalec

T: 01 24 10 518

E: matej.macek@jskd.si

 

SPLOŠNE IN VSEBINSKE INFORMACIJE:

 

Mag. Jani Šalamon

pomočnik direktorja za program

E: jani.salamon@jskd.si,

T: 01/24-10-521

 

Tomaž Simetinger

Dr. Tomaž Simetinger

pomočnik direktorja za posebne projekte

E: tomaz.simetinger@jskd.si,

 

T: 01/24-10-502.

 

OCENJEVALNI LIST

zborovska dejavnost

folklorna dejavnost

 

vam služijo le kot pomoč za vnos podatkov v aplikaciji za pripravo vloge

 

PRAVNA PODLAGA