FOLKLORNA DEJAVNOST / OZOBRAŽEVANJE 2014-15

 

Naziv seminarja:

 

OTROŠKI FOLKLORNI, IN GODČEVSKI TABOR

     

Kraj izvedbe:

 

Radenci pri Gornji Radgoni; Dijaški dom SŠGT Radenci

Termin:

 

18. - 20. september  2015

Mentorji:

 

Dr. Bojan Knific, Saša Meglič, Petra Nograšek, Nežka Lubej, Tjaša Ferenc Trampuš, Adriana Gaberščik, Andraž Trampuš, Peter Vendramin, Adrijan Novak, Marko Pukšič, Maja Miklavž Sintič

Cena:

 

55,00 EUR

Rok prijave:
 

ponedeljek, 31. 8. 2015

 

 

Otroški folklorni tabor namenjamo otroškim folklornim skupinam (vodjem in članom - otrokom), ki želijo razvijati obstoječe programe, ustvarjati nove, se seznanjati z izročilom in pridobivati pevsko, godčevsko in plesno znanje. Po dobri praksi iz prejšnjih let bomo tudi tokrat pripravili razširjen program – ločeno bo tekel program za plesalce in godce.

Vsebina in cilji

Otroški folklorni tabori, na katerih se vodje otroških folklornih skupin družijo z otroci, predstavljajo stalnico v izobraževalnih programih JSKD. Na njih so pod vodstvom poznavalcev folklorne dejavnosti nastajali zanimivi programi, ki jih je bilo pozneje mogoče udejanjiti v skupinah.
V sklopu letošnjega tridnevnega tabora pa pripravljamo ločen program za otroke (tudi posebej za godce) in vodje, saj se tudi njihove potrebe in znanje razlikujejo:

 • Z mladimi plesalci bomo:

- spoznavali plesno izročilo,
- se učili in spoznavali ljudske pesmi,
- se naučili veščin, ki jih folklorniki potrebujemo: šivanja, pletenja kit, itd.,
- razvijali njihovo plesnost, plesno tehniko in zavedanje telesa
- spoznavali otroške igre

 • Tudi tokrat bomo posebej delali z otroki, ki se kot godci vključujejo v otroške folklorne skupine. Na poseben pomen godcev v otroških folklornih skupinah na srečanjih, ki jih pripravljamo, opozarjamo že več let, zato se njihovemu igranju podrobneje posvečamo na taboru. Godci se bodo učili ljudskih viž in spoznavali posebnosti igranja ljudskih godcev.

 • Za vodje otroških folklornih skupin smo pripravili predavanje na temo glasbe in godcev v otroških folklornih skupinah, posvetili se bomo plesnosti, spoznavali plesno izročilo, se urili v prilagajanju ljudskih plesov za otroke, imeli pevsko delavnico, lotili se bomo tudi videoanalize programov otroških folklornih skupin.

 

Na tabor vabimo vse, ki izpolnjujete vsaj enega izmed spodaj navedenih pogojev:

 • ste uspešno končali začetni seminar za vodje folklornih skupin in pridobili naziv strokovni vodja folklorne skupine;

 • ste vodja otroške folklorne skupine (v vrtcih, šolah, društvih) in ste v preteklih letih že bili na otroškem folklornem taboru;

 • ste vodja otroške folklorne skupine in se udeležujete srečanj folklornih skupin v organizaciji JSKD (ali boste v prihodnje);

 • vodite godčevsko skupino ali bi jo želeli voditi;

Prisrčno vabljeni seveda predvsem otroci - člani otroških folklornih skupin (glasbeniki, plesalci, pevci …). Prijavite lahko tudi celo skupino.

 

Potek in trajanje seminarja

 

Vodje

Otroci

Godci - otroci

petek

15.00–16.00

Prihod in namestitev.

17.30

Tjaša Ferenc Trampuš: predstavitev hišnega reda, dela...

18.00

Večerja.
Vodje tabora: uvodni razgovor.

19.00–21.00

Tjaša Ferenc Trampuš: razvijanje plesnosti

Adriana Gaberščik in Maja Miklavž Sintič: petje ljudskih pesmi

Adrijan Novak, Andraž Trampuš, Peter Vendramin: uvod, seznanjanje z godci in njihovim repertoarjem.

21.00

Odrasli: priprava načrta za naslednji dan; druženje.

sobota

8.00

Zajtrk.

9.00–10.30

Adrijan Novak: glasba in godci v otroški folklorni skupini

Adriana Gaberščik in Maja Miklavž Sintič: petje ljudskih pesmi

Andraž Trampuš in Peter Vendramin: učenje plesnih viž.

10.30-12.30

Bojan Knific: učenje plesov

Tjaša Ferenc Trampuš: razvijanje plesnosti, koordinacija telesa

Učenje plesnih viž.

12.30

Kosilo. Počitek ter proste aktivnosti v lastni organizaciji.

15.00–17.00

Nežka Lubej, Adriana Gaberščik: šivanje, pletenje kit, likanje …

Učenje plesnih viž.

17.00-19.00

Adriana Gaberščik: kako otroku približati ljudsko pesem

Bojan Knific in Marko Pukšič: učenje plesov

Učenje plesnih viž in (po potrebi) delo pri skupinah.

19.00

Večerja.

20.00

Skupni večer otrok in odraslih.

nedelja

8.00

Zajtrk.

9.00–11.00

Saša Meglič: prilagajanje plesov otrokom

Bojan Knific in Marko Pukšič: učenje plesov

Učenje plesnih viž

11.00-13.00

Petra Nograšek: videoanaliza programov otroških folklornih skupin

Nežka Lubej: otroške igre

Učenje plesnih viž.

13.00

Kosilo in pospravljanje sob.

 

Odhod domov.

 

Rok prijave

Vaše prijave pričakujemo do ponedeljka, 31. avgusta 2015 na naslov: JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana /za otroški folklorni tabor/ ali na e-mail naslovtjasa.ferenc@jskd.si.
Prosimo vas, da se na seminar prijavite prek območne izpostave JSKD, oz. da jih s prijavo seznanite. Če bo prijavljenih več kot imamo prostih mest, bomo upoštevali prijave, ki bodo na naš naslov prišle prej. Če boste na tabor sprejeti, dodatnih obvestil ne bomo pošiljali, če pa bo vaša prijava zavrnjena, vas bomo o tem obvestili.

 

http://www.jskd.si/fotogalerija/minidogodki/vokalna/prijavnica_slika.jpg


Cena, plačilo in bivanje

Kotizacija za vodje skupin in odrasle znaša 55 evrov (DDV je vključen) in jo boste plačali na podlagi izdanega predračuna. Za otroke kotizacije ne zaračunavamo.


Bivanje in prehrana:
Bivali bomo v Dijaškem domu SŠGT Radenci, Gornja Radgona (Prisojna cesta 4, 9252  Radenci). Cena bivanja in prehrane na osebo (dva polna penziona) znaša med 58 in 67 evrov. Bivanje s prehrano bo mogoče plačati z naročilnico (ali izjemoma z gotovino) ob prihodu v dom. Drugačen način plačila ni možen, zato vas prosimo, da naročilnic ne pozabljate in da stroške poravnate takoj ob prihodu.

 

Kaj morate še vedeti?

 • Prihod udeležencev je predviden v petek, 18. septembra 2015, med 15. in 16. uro.

 • Vsi (tudi otroci) naj imajo s sabo osebni dokument (zaradi vpisa v knjigo obiskovalcev).

 • S seboj ne pozabite prinesti naročilnice, udobne obutve in obleke za ples, pa tudi udobno obleko in obutev za prostočasne dejavnosti zunaj.

 •  

DODATNE INFORMACIJE

 

 

 

 

Tjaša Ferenc Trampuš
samostojna strokovna svetovalka za folklorno dejavnost
T: (01) 2410 533
F: (01) 2410 536
E: tjasa.ferenc@jskd.si

     
 

 

 

 

Franci Cotman

strokovni sodelavec za alternativno in multimedijsko dejavnost
Tel: 01/ 2410 523
Faks: 01/ 2410 510
E-pošta: franci.cotman@jskd.si