FOLKLORNA DEJAVNOST / OZOBRAŽEVANJE 2014-15

 

Naziv seminarja:

 

ZAČETNI SEMINAR ZA VODJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN

     

Kraj izvedbe:

 

Ljubljani, na Osnovni šoli Livada

Termin:

 

oktober 2014 - april 2015

Mentorji:

 

dr. Bojan Knific, Mojca Kmetec, dr. Rebeka Kunej, Nina Volk, Adriana Gaberščik, Katarina Šetinc, Tomaž Simetinger, Nežka Lubej, Petra Nograšek, Mirko Ramovš, Vasja Samec, Edita Frančeškin, Saša Meglič, Aleksandra Petrovič in Marko Pukšič

Cena:

 

250,00 EUR

Rok prijave:
 

1. 9. 2014

 

 

 

 

 

 

Poustvarjanje otroškega izročila v današnjem času postaja vse bolj aktualno, to pa sproža vse večje potrebe po ustrezno izobraženem kadru, ki bo sposoben prvine dediščine kakovostno prenašati v sodobnost. Pred leti smo začetni seminar pripravljali skupaj za vodje otroških in odraslih skupin, letos pa petič zapored pripravljamo za vodje otroških folklornih skupin poseben seminar. Na njem bo mogoče spoznati temeljne vsebine, ki so nujno potrebne za kakovostno delo v otroških folklornih skupinah, folklornih krožkih in za ustrezno tovrstno vzgojo otrok v okviru rednih osnovnošolskih programov.

Vsebina in cilji

Udeleženci seminarja bodo spoznali nekaj teoretičnih vsebin, poudarek pa bo namenjen praktičnemu spoznavanju otroškega izročila ter našega plesnega, glasbenega in drugega izročila ter oblačilne dediščine. Osnovne teme, ki jih bodo obdelali, so sledeče:

 • - metodika učenja ljudskega plesa v otroških folklornih skupinah,

 • - praktično učenje ljudskih plesov,

 • - otroške igre na Slovenskem,

 • - slovenska ljudska inštrumentalna in vokalna glasba,

 • - preprosta otroška glasbila,

 • - razvoj plesnosti pri otrocih,

 • - oblačenje otrok v 19. in začetku 20. stoletja,

 • - ljudski ples v osnovnošolskih programih,

 • - poustvarjanje otroškega izročila v sodobnosti,

 • - učenje ljudskih pesmi in poustvarjanje teh na odru,

 • - oris ljudskega plesa na Slovenskem in njegove vloge v nekdanjem in današnjem načinu življenja,

 • - gledališke prvine v odrskih postavitvah,

 • - vloga folklornih skupin v sodobnosti.

 

Seminar je namenjen:

 1. - vodjem otroških folklornih skupin v društvih, osnovnih šolah in vrtcih;

 2. - učiteljem in vzgojiteljem, ki bi radi spoznali otroško izročilo;

 3. - članom odraslih folklornih skupin, ki bi v bodoče radi učili otroško folklorno skupino;

 4. - vsem, ki so začetni seminar opravljali v preteklih letih in danes učijo otroško folklorno skupino.


Mentorji

Pogovori s predavatelji še potekajo, predvideni pa so sledeči: dr. Bojan Knific, Mojca Kmetec, dr. Rebeka Kunej, Nina Volk, Adriana Gaberščik, Katarina Šetinc, Tomaž Simetinger, Nežka Lubej, Petra Nograšek, Mirko Ramovš, Vasja Samec, Edita Frančeškin, Saša Meglič, Aleksandra Petrovič in Marko Pukšič.

 

 

Potek in trajanje seminarja

Seminar bo potekal v Ljubljani, na Osnovni šoli Livada v šestih sklopih (enkrat mesečno ob vikendih /sobota in nedelja/).

 

PREDVIDENI TERMINI:
25. in 26. oktober, 15. in 16. november, 13. in 14. december 2014, 10. in 11. januar, 14. in 15. februar, 21. in 22. marec, 18. in 19. april. Predviden urnik: sobota od 9.00 do 13.00 in od 14.30 do 19.00; nedelja od 9.00 do 13.00. Zaradi nekaterih nepredvidljivih okoliščin so možne tudi spremembe terminov.

 

Izpit

Za udeležence je predvideno, da bodo po zaključenem seminarju opravljali izpit, s katerim bodo dokazali poznavanje temeljnih vsebin, ki so potrebne za uspešno vodenje otroške folklorne skupine. Ob uspešno opravljenem izpitu bodo pridobili naziv strokovni vodja otroške folklorne skupine, s tem pa se jim bo poleg pridobljenega znanja in potrdila odprla tudi možnost, da bodo obiskovali naše nadaljevalne seminarje.

 

Rok prijave

Na seminar se lahko prijavijo popolni začetniki in tudi tisti, ki so že obiskovali območne ali regijske seminarje.


Vašo prijavo pošljite na naslov JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana (za folklorni seminar), najkasneje do ponedeljka, 1. septembra 2014.

ALI na e-mail naslov: tjasa.ferenc@jskd.si.

Prosimo vas, da se na seminar prijavite prek območne izpostave JSKD, oz. da jih s prijavo seznanite. Na podlagi vaše prijavnice bomo poslali račun na naslov plačnika kotizacije navedenega v prijavnici, vam pa bomo poslali urnik in navodila za začetek seminarja.
Število udeležencev seminarja bo omejeno, zato pohitite s prijavami. V primeru, da bo prijavljenih premalo kandidatov, bomo razpis ponovili v prihodnji sezoni.
V pričakovanju vaše prijave vas lepo pozdravljamo.

 

Cena in plačilo

Kotizacija za udeležbo na seminarju, ki bo obsegal 75 šolskih ur predavanj in vaj, znaša 250 € (DDV je vključen). Plačljiva bo v dveh obrokih: 100 € takoj (pred začetkom seminarja); 150 € v januarju 2015.

Na podlagi vaše prijavnice bomo poslali račun na naslov plačnika kotizacije navedenega v prijavnici, vam pa bomo poslali urnik in navodila za začetek seminarja.

 

Število udeležencev seminarja bo omejeno, zato pohitite s prijavami. V primeru, da bo prijavljenih premalo kandidatov, bomo razpis ponovili v prihodnji sezoni.

 

DODATNE INFORMACIJE

 

 

 

 

Tjaša Ferenc Trampuš
folklorna dejavnost
T: (01) 2410 533
F: (01) 2410 536
E: tjasa.ferenc@jskd.si

     
 

 

 

 

Franci Cotman

strokovni sodelavec za alternativno in multimedijsko dejavnost
Tel: 01/ 2410 523
Faks: 01/ 2410 510
E-pošta: franci.cotman@jskd.si