PRIDRUŽITE SE NAŠI
   FACEBOOK SKUPINI

        

   OBIŠČITE NAŠ YT-KANAL

        

 

prijava na e-novice

 

Naši zbori

 

Naši zbori

 

Naši zbori

OSREDNJA SLOVENSKA ZBOROVSKA REVIJA NAŠI ZBORI NA SPLETU

 

   SPLETNA STRAN FESTIVALA
   EUROPA CANTAT 2021
   LJUBLJANA

 

 

   KATALOGI

 

GLASBA / VOKALNA GLASBA / MLADINSKI PEVSKI FESTIVAL CELJE 2024

 

35. MLADINSKI PEVSKI FESTIVAL CELJE
27. državno tekmovanje in revija mladinskih pevskih zborov 2024
Celje, 3.–4. april 2024: revije, delavnice in koncerti
Celje, 5.–6. april 2024: tekmovanje

SEZNAM PONARODELIH PESMI

Mitja Gobec: STO  SLOVENSKIH  PONARODELIH PESMI

V slovenski zborovski oz. pevski literaturi se pojavlja nekaj več kot sto pesmi, ki so videti in slišati ljudske, vendar je poznan vsaj eden od avtorjev. Včasih je to pesnik (ljudski vižar) ali pa skladatelj napeva (lahko tudi prirejevalec) za zborovsko zasedbo. Ponekod sta znana oba, vendar je pesem po svoji vsebini in napevu tako blizu ljudski pesmi, da so jo ljudje vzeli za svojo. V takem primeru govorimo o ponarodeli pesmi. Dr. Zmaga Kumer je táko vrsto pesmi opredelila takole: »Medtem ko umetna pesem ne more biti anonimna, pri ljudski pesmi ime pesnika ni pomembno. Anonimnost ni pravilo, je pa večinski pojav. Če namreč neka pesem – bodisi umetnega, šolanega ali nešolanega pesnika – ustreza okusu in načinu izražanja v ljudski pesmi, jo bodo pevci sprejeli in začeli peti kakor vse druge svoje. Ime pesnika ali skladatelja – čeprav morda slavnega – jim ne bo niti spodbuda niti ovira za posvojitev pesmi. Ko je enkrat sprejeta, doživlja usodo vseh ljudskih pesmi, se lahko spreminja in rojeva variante. Skratka, postane enakovredna drugim ljudskim pesmim. Če jo imenujemo  ponarodela pesem, (ob naslonitvi na staro ime narodna pesem za sedanjo ljudsko), to ne pomeni vrednotenja, ampak le opozorilo, da je znan ustvarjalec besedila ali melodije ali obojega«.

Pri pregledovanju zborovske literature sem v zadnjih dvajsetih letih naletel na veliko primerov takih pesmi in jih začel evidentirati. Tako je nastal ta seznam kot uvodno poglavje samostojne (in še ne natisnjene) pesmarice, ki bo vsebovala notne zapise vseh pesmi, opremljene s številčno oznako harmonij in z besedili vseh kitic. Sledil bo nadroben popis uglasbitev teh pesmi za tipične pevske zasedbe (včasih z inštrumentalno spremljavo),in za vse zasedbe pevskih zborov. Zadnje poglavje bo vsebovalo seznam pesnikov in skladateljev ter prirejevalcev in njihove generalije.
Seznam pesmi, zlasti pa priredb in uglasbitev je nedokončen in ponuja možnost nadaljnjega raziskovanja in dopolnitev, tako kot je to v primeru ljudskih pesmi običajna praksa.  

Legenda:
Oznaka  NN  pomeni  da  je  avtor  besedila  ali  napeva  dosedaj  še neznan !
začetni verz  (naslov pesmi)  (ime, priimek pesnika) /ime, priimek skladatelja/

Barčica  po  morju  plava  (Barčica)  (Ig. Stupica) /NN/
Bom  šel  na  planin(c)e (Zagorski  zvonovi I.) (Miroslav Vilhar) /M.Vilhar/
Bom  šel  na  planin(c)e  (Zagorski zvonovi II.) (Miroslav  Vilhar) /NN/
Cvete  dekletu  rožmarin (Rožmarin) (Rudolf  Maister) /NN/
En  hribček  bom  kupil (Veseli  hribček) (Janez  Radovan/A. M. Slomšek) /NN/
En  starček  je  živel (Zadnji kozarc) (Jurij  Fleišman)  /J. Fleišman/ 
Eno pesem vam (Od nedelskih  jagrov) (Franc Leder-Lesičjak) /F. Haderlap/
Eno  rožco  ljubim (Zadovoljnost) (Jožef  Virk) /NN/
Fse kaj lazi po ten sveti (Prleška) (Jakob Gomilšek) /NN/
(Dere san ja mali bija) (Prleška) (Jakob Gomilšek) /NN/
Glejte, že sonce zahaja (Večernica) (Anton M. Slomšek) /nemški cerk. napev/
Hitite  trte  vit  (Flosarska, Plavarska) (Jožef  Lipold) /Oskar  Dev/ (?)
Hola, hola, fantje vstajajte (Juternica) (Anton. M. Slomšek) /NN/
Lepo mlado jutro (Juternica) (Anton. M. Slomšek) /NN/
Jaz  bi  rad  rudečih  rož (Joža  Lovrenčič) /Zorko  Prelovec/
Je  na  Dravcə   məhva (Miro  Kernjak) /M.  Kernjak/
Je  ta  čvovek  (Pesem od rojstva) (Franc  Leder Lesičjak) /F. Leder Lesičjak/
Jes  səm  an  kmetovski  ovčar (Jožef  Lipold) /koroški  napev/
Kaj  bi  te  vprašal  (Anton  Aškerc)  /Radovan  Gobec/
Kaj  pa  ti  piskaš (Pastirček) (Fran  Gerbič) /F.  Gerbič/
Kaj  se  ti  fantič (pobič) v nevarnost (Manica  Koman)  /NN/
Kdo  gre  plesat  (Godec  pod  lipo) (Vojteh  Kurnik) /Jurij  Fleišman/
Kje  so  moje  rožice (Vse  mine I.) (Valentin  Orožen) /Gustav  Ipavec/
Kje  so  moje  rožice (Vse mine II.) (Valentin  Orožen) /Josip  Maier/
Ko  b'  sodov  ne  b'lo  (Dragotin  Ripšl) /NN/
Ko  dan  se  zaznava  (Zvonikarjeva) (Blaž  Potočnik) /B.  Potočnik/
Ko  ptičica  sem  pevala  (Žalost  I.) (Miroslav  Vilhar) /Miroslav Vilhar/
Ko  ptičica  sem  pevala  (Žalost II.) (Miroslav  Vilhar) /NN/
Ko so fantje proti vasi šli (Ljudmila Poljanec) /Zorko Prelovec/
Le  enkrat  bi  videl (Vzdihljaji slepca)  (NN) /Karl  Klinar/
Le  nocoj,  še  luna  mila  (Slovo) (Josip  Stritar) /NN/
Le  predi,  dekle,  predi  (Predica) (Anton M.  Slomšek) /Gustav  Ipavec/
Lepše rožce ni na svet (Anton M. Slomšek) /Anton M. Slomšek/
Lipa  zelenela  je  (Lipa) (Miroslav  Vilhar) /Davorin  Jenko/
Luba vigred se rodi (Vigred) (Miha Andreaš/A. M. Slomšek) /M. Andreaš/
Ljub'ca  moja  kaj  si  strila (Nezvesta) (Andrej  Jamar) /A.  Jamar/
Luštno  je  vigred (Franc  Leder - Lesičjak) /Franc Leder - Lesičjak/
Mamica  je  kakor  zarja  (Moja  mamica) (Franjo  Neubauer) /NN/
Mati  zakliče (Perice) (Jožef  Lipold) /Leopold  Cvek/
Mi  se  'mamo  radi  (Jurij Vodovnik) /Jurij  Vodovnik/
Mojcej,  oh  Mojcej  (Mojcej) (Pavle  Kernjak) /P.  Kernjak/                      
Mrzel  veter  (Lastovki  v  slovo  I.) (Valentin  Orožen) /Alojzij  Sachs/
Mrzel  veter  (Lastovki  v  slovo II.) (Valentin  Orožen) /Gustav  Ipavec/
Na  svetu  lepše rožce ni (Vinska  trta I.) (po  stari A. M. Slomšek) /NN/
Nad /Za/ vasjo  je  čredo  pasla  (Pastirica I.) (Alojzij  Merhar) /NN/
Nad /Za/vasjo je čredo pasla (Partizanova žena II.) (partiz.bes.) /angl. napev/
Naš  maček  je  ljubco  imel (Naš maček) (Simon  Jenko) /NN/
Navzgor  se  širi  rožmarin  (Doma) (Vida  Jeraj st.)  /NN/
Nmau  čriəz  jizaro  (Primož Košat/Franc S.  Treiber) /F. S.  Treiber/
Nocoj  pa,  oh, nocoj I. (Simon  Jenko – predelana) /Fran  Venturini/
Nocoj  pa,  oh,  nocoj II. (Simon  Jenko – predelana) /NN/
O,  moj  preljubi  (Otrokovo  domoljubje) (Franc  Končan – Orlov) /NN/
Ob  bistrem  potoku  je  mlin (Mlin) (Ludvik  Černej) /NN/
Oj,  lepo  je  res na deželi (Zadovoljni  kmet) (Davorin  Grizold) /NN/
Oj,  le  šumi,  gozd zeleni (Na  tujih  tleh) (Anton  Funtek) /Davorin  Jenko/
Oj,  Triglav,  moj  dom (Triglav) (Matija  Zemljič – Slavin) /Jakob  Aljaž/
Otok  bleški (Kajetan  Huber) /Kamilo  Mašek/
Pijmo ga,  pijmo  (Napitnica) (Miroslav  Vilhar)  /NN/
Po  jezeru  (Na  jezeru I.) (Miroslav  Vilhar)  /M.  Vilhar/
Po  jezeru  (Na jezeru II.) (Miroslav  Vilhar)  /NN/
Počiva  jezero  v  tihoti  (partizansko  bes.) /nemški  napev/
Polje,  kdo  bo  tebe  ljubil (Polju) (Alojzij  Merhar)  /Alojzij  Mihelčič/
Poslušam  kovača  (Kovač) (Andrej  Perne) /Anton  Nedvěd/ 
Povsod  me  poznajo (Veseli  godec) (Jožef  Žemlja) /Gregor  Rihar  ml./
Prelepa  je  Selška..  (ljudsko  bes./Leopold  Stanek) /NN/
Preljubo  veselje  (Veselja  dom) (Anton  M.  Slomšek) /Anton M. Slomšek/
Pridi  Gorenj’c (Dolenjska  zdravica) (Blaž Potočnik) /B.  Potočnik/
Prišel  je  ciganček  (Ciganček) (T.  Vasiljev) /Hinko  Druzovič/
Prišla  bo  pomlad  (ljudsko  bes. – Franc  Ks.  Meško) /NN/
Rož,  Podjuna,  Zila  (Janko  Mikula) /Pavle Kernjak/
Roža  na  vrtu  (Dekle  in  roža) (Engelbert Gangl) /NN/
Rože  je  na  vrtu  plela (Njega  ni) (Simon  Gregorčič) /NN/
Rožic  ne  bom  trgala  (Planinarica) (Miroslav  Vilhar) /M.  Vilhar/
Sem  deklica  mlada  vesela (Vesela  pevka) (Anton  Namre) /NN/
Sem  fantič  z  zelenega  Štajerja (ljudsko  bes. – Franc Ks.  Meško) /NN/
Sem  se  oženu,  se  kesam (Jurij  Vodovnik) /J. Vodovnik/ (?)
Sijaj,  sijaj,  sončece (NN) /Fran  Ferjančič/
Sinoči  je  pela  (Izgubljeni  cvet) (Simon  Gregorčič) /NN/
Sloven’c Slovenca vabi (Zdravica za Slovence) (A.M.Slomšek) /J. Vodovnik/ 
Sneg  pokriva  vse  po  redu  (Na  ledu) (Anton  Funtek) /Emil  Adamič/
Soča  voda  je  šumela (Slovo) (Katinka  Stanič) /Josip  Kocijančič/ (?)
Sonček  čez  hribček  gre  (Zjutraj) (Miroslav  Vilhar) /NN/
Stoji  učilna  zidana  (Siničja  tožba) (Fran Levstik) /NN/
(Sloji, stoji tam lipica) (Siničja  tožba) (Fran Levstik) /NN/
Svetlo sonce se je skrilo (Večerna, Lahko noč I.) (A.M. Slomšek) /kor. napev/
Svetlo sonce se je skrilo (Večerna, Lahko noč II.) (A. M. Slomšek)(A. Protman/
Škrjanček  poje  (Anton  Kosi  in  NN) /NN/
Tam  gori  za  našo  vasjo  (Kazen)  (Rudolf  Maister) /Emil  Adamič/
Tam, kjer  teče  bistra  Zila (Pesem  o  Zilji) (Jožef  Katnik) /J.  Katnik/
Tam  na  vrtni  gredi  (Rožmarin)  (Ljudmila  Poljanec) /Ivan  Ocvirk/
Tam  na  vrtu  (Fran  Albreht) /Radovan  Gobec/
Ti  si  urce  zamudila (Prevzetna)  (Jurij  Fleišman) /J.  Fleišman/
V  dolinci  prijetni (Moj  dom) (Andrej  Praprotnik) /NN/
Venček  na  glavi (Slovensko  dekle) (Jožef  Virk) /NN/
Vigred  se  povrne  (Prijatelju  v  slovo) (Ivan  Puhar) /Andrej  Vavken/
Vinček  moj,  vinček (Vinski  brat) (NN) /Josip  Kocijančič/
Vse  te  uštne  liəte  moje  (Janez  Dobernig-Afernik) /J. Dobernik/
Zabučale gore (Moravska narodna) (prev.Oton Župančič) /moravska ljudska/
Zakrivljeno  palico  v  roki (Veseli  pastir) (Simon  Gregorčič) /NN/
Zima,  zima  bela  (Pesem  nagajivka  I.) (Oton  Župančič) /NN/
Zima,  zima  bela  (Pesem  nagajivka II.) (Oton  Župančič) /Domicijan Serajnik/
Žabe  svatbo  so  imele  (Žabja  svatba) (Josip  Stritar) /Vinko  Vodopivec/
Dodatek: Prijat'li, obrodile  (Zdravica) (France Prešeren) /24 uglasbitev.

 

 

 

 

 

e-prijava tekmovanje

e-prijava revija

delavnice

e-prijava posamezniki

zanimivosti

 

 

 

Mladinski pevski festival Celje omogočajo: