PRIDRUŽITE SE NAŠI
   FACEBOOK SKUPINI

        

   OBIŠČITE NAŠ YT-KANAL

        

 

prijava na e-novice

 

Naši zbori

 

Naši zbori

 

Naši zbori

OSREDNJA SLOVENSKA ZBOROVSKA REVIJA NAŠI ZBORI NA SPLETU

 

   SPLETNA STRAN FESTIVALA
   EUROPA CANTAT 2021
   LJUBLJANA

 

 

   KATALOGI

 

GLASBA / VOKALNA GLASBA / MLADINSKI PEVSKI FESTIVAL CELJE 2024

 

35. MLADINSKI PEVSKI FESTIVAL CELJE
27. državno tekmovanje in revija mladinskih pevskih zborov

3. aprila 2024: Pésemca - območna revija otroških pevskih zborov občin Celje, Dobrna, Vojnik in Štore
4. aprila 2024: Otvoritveni koncert festivala z zbori celjskih gimnazij in gostov MePZ Trnovci (zasedba pevcev z zborovodkinjo Majdo Hauptman – zmagovalci MPF leta 1965)
5. aprila 2024: delavnice in revialni koncert mladinskih zborov
6. aprila 2024: državno tekmovanje mladinskih zborov

NAČIN NASTOPA

Zbori lahko nastopijo v eni izmed dveh razpisanih kategorij.

A: tekmovanje 5. in 6. aprila

Pravico do prijave imajo mladinski, dekliški, fantovski in mešani mladinski zbori, ki so v sezoni 2022/2023 sodelovali na regijskem tekmovanju ali so bili na višjo raven razvrščeni na območni reviji v sezoni 2022/2023 ali 2023/2024.*
* Število sprejetih zborov: število sprejetih zborov je odvisno od možnosti organizatorja.

B: revija 4. aprila

Prijavijo se lahko vsi:
– ki imajo pogoje, da se prijavijo v kategorijo A,
– ki nimajo teh pogojev, ali se prijavljajo prvič.
Vsi morajo predložiti posnetek žive izvedbe dveh skladb v različnih stilih, posnetih od začetka leta 2023 do prijave. Organizator bo izbral zbore glede na zanimivost prijavljenih sporedov*.
* Število sprejetih zborov: število sprejetih zborov je odvisno od možnosti organizatorja.

Starost pevcev na tekmovanju

Na reviji bodo nastopili otroški, mladinski in pomutacijski zbori petih tipičnih zasedb:

kot mladinski zbor (MPZ), v katerem pojejo pevke in pevci, rojeni leta 2009 in mlajši,

kot dekliški zbor (DPZ), v katerem pojejo pevci, rojeni leta 2004 in mlajši,

kot fantovski zbor (FPZ), v katerem pojejo fantje, rojeni leta 2004 in mlajši,

kot mešani mladinski zbor (MeMPZ), v katerem pojejo pevke in pevci, rojeni leta 2004 in mlajši.

V zboru lahko 10 % pevcev za eno leto presega starostno omejitev.

Starost pevcev organizator preverja:

mladinski pevski zbori morajo pred nastopom predložiti seznam nastopajočih otrok z datumom rojstva in podpisom ravnatelja, ki zagotavlja resničnost podatkov,

pevci DPZ, FPZ in MeMPZ morajo na zahtevo organizatorja pred nastopom pokazati veljavno osebno ali dijaško izkaznico.

Če bo dokazana nedovoljena starostna prekoračitev, bo doseženi rezultat zbora razveljavljen.

Merila za izbor zbora za tekmovanje

Merila izbora za udeležbo so: kakovost prijavljenega zbora, umetniška vrednost sporeda in primernost sporeda glede na zasedbo zbora. Sodelujoče zbore bo potrdil organizacijski odbor prireditve na predlog umetniškega sveta tekmovanja.

 

KATEGORIJA A: TEKMOVANJE

Potek tekmovanja

Sestava sporedov

MPZ

Nastop mora vsebovati

- najmanj 3 skladbe,

- spored v trajanju od 8 do 11 minut čiste glasbe,

- najmanj dve skladbi, ki sta pretežno ali v celoti tri- ali večglasni, 

- v spored morate uvrstiti:
    –     slovensko ljudsko pesem (v obdelavi ali izvirni obliki) oz. skladbo s seznama dovoljenih ponarodelih pesmi.

Instrumentalna spremljava:
 
če izvaja zbor do tri skladbe, je ena dovoljena z instrumentalno spremljavo (če je ta predpisana v izvirniku predložene skladbe). Če zbor izvaja več skladb, sta dovoljeni dve. V vsakem primeru pa mora zbor najmanj eno tri- ali večglasno skladbo izvesti a cappella.

DPZ, FPZ, MeMPZ

Nastop mora vsebovati:

- najmanj 3 skladbe,

- spored v trajanju od 9 do 12 minut čiste glasbe,

- najmanj dve skladbi, ki sta pretežno ali v celoti štiri- ali večglasni,

- v spored morate uvrstiti:
    – izvirno skladbo slovenskega skladatelja v slovenskem jeziku, 
    – slovensko ljudsko pesem (v obdelavi ali izvirni obliki) oz. skladbo s seznama dovoljenih ponarodelih pesmi.

Instrumentalna spremljava: 
če izvaja zbor do štiri skladbe, je ena dovoljena z instrumentalno spremljavo (če je ta predpisana v izvirniku predložene skladbe). Če zbor izvaja več skladb, sta dovoljeni dve. V vsakem primeru pa mora zbor najmanj eno štiri- ali večglasno skladbo izvesti a cappella.

Opombi:

Instrumentalna spremljava:
- ljudske pesmi s spremljavo morajo imeti spremljavo zapisano,
- v instrumentalni zasedbi lahko sodeluje do 5 instrumentalistov ne glede na njihovo starost.

Izbor sporeda:
- pri izboru pazite na umetniško vrednost in se izogibajte skladb, ki so priredbe instrumentalnih del.

Obvestilo o sprejetju in plačilo prijavnine

Obvestilo o sprejetju na tekmovanje bodo zbori prejeli do 20. februarja 2024. Zborom bomo na podlagi prijave izdali predračun za plačilo prijavnine. Vsaka zasedba plača osnovo 60 evrov in dodatno po 4 evre za vsakega svojega pevca. Zbori, ki imajo več kot 30 pevcev, plačajo največ 120 evrov dodatka ne glede na njihovo število. Rok za plačilo bo naveden na predračunu. Če prijavnina ne bo plačana v predpisanem roku, prijava ne bo upoštevana. Osnovna prijavnina (60 evrov) v nobenem primeru ni vrnjena.

1. Žirija

Nastope zborov bo ocenjevala petčlanska strokovna žirija, ki jo bo na predlog umetniškega sveta revije potrdil organizacijski odbor. Vse podrobnosti o delu žirije bo urejal Poslovnik 27. Revije Zagorje ob Savi 2024.

2. Ocenjevanje nastopov

Žirija bo tekmujoče zbore ovrednotila po točkovalnem sistemu na:
– zlate zbore z odliko (90 in več točk),
– zlate zbore (80 in več točk),
– srebrne zbore (70 in več točk),
– bronaste zbore (60 in več točk).

Drugi zbori bodo prejeli priznanje za sodelovanje brez navedbe doseženih točk.

Zborovodja vsakega zbora bo do 30. 5. 2024 prejel komentar žirije o svojem nastopu.

3. Priznanja in nagrade

Žirija lahko podeli tudi posebna priznanja zborom ali posameznikom.

Priznanja zborom:
– priznanja z rezultati za vse sodelujoče zbore,
– posebna priznanja za zbore:
priznanje za najboljši zbor tekmovanja,
priznanja za najbolje ocenjene zbore posameznih tipičnih zasedb celotne revije,* 
priznanje za odličen nastop debitantskega zbora.
* Nagrada bo podeljena, če bodo v tipični zasedbi sodelovali najmanj trije zbori.

Priznanja posameznikom:
posebna priznanja za zborovodje in korepetitorja:*
– za najbolj prepričljivo izvedbo sodobne zborovske skladbe,
– za najbolj prepričljivo izvedbo slovenske ljudske pesmi,
– za najboljšo sestavo sporeda,
– za najboljšega zborovodjo debitanta,
– za najboljšega korepetitorja.
 * Lahko tudi po posameznih zasedbah.

Nagrade posameznikom – žirija lahko podeli še:
– Nagrado JSKD skladatelju za najskladbo Celja v obliki naročila nove skladbe v znesku 400 evrov.
Skladba bo za prvo izvedbo ponujena najboljšim trem zborom tekmovanja.
– Nagradi dvema zborovodjema v vrednosti po 250 evrov za udeležbo na prireditvi European Music Festival For Young People v Neerpeltu v Belgiji od četrtka, 26. aprila, do nedelje, 29. aprila 2024, ali na mednarodnem festivalu izbranih mladinskih zborov Europäisches Jugendchor Festival v Baslu v Švici od srede, 28. maja, do nedelje, 1. junija 2025.*
* Dobitniki bodo izbrani med tistimi, ki se boste za to nagrado prijavili kot kandidati zanjo v razpisu.

4. Objava rezultatov in podelitev priznanj

Organizatorji bodo pred vsakim koncertom pripravili objavo delnih rezultatov, ki so jih zbori dosegli na predhodnem koncertu, točke in posebna priznanja pa bodo objavljena na sklepni prireditvi. 

Pred objavo delnih rezultatov bo skupno petje.

Skladbe in note bodo objavljene po novem letu.

KATEGORIJA B: REVIJA

Potek revialnega dela

Revialni del traja dopoldne in popoldne. Sestavna dela nastopa sta:

- obvezno: revialni nastop zbora in skupno petje,

- možno oz. zaželeno za MPZ-je: sodelovanje zbora na delavnici: različne tematske delavnice in priprava na skupno petje.

Sestava revialnih sporedov

Zbor predstavi prosto ali tematsko sestavljeni program v enakem trajanju kot za tekmovalni del:
MPZ od 8 do 10 minut, preostali zbori od 9 do 12 minut čiste glasbe.

Programski pogoji:
– prosto sestavljeni program: obvezni sta izvirna pesem v slovenskem jeziku in slovenska ljudska pesem,
– tematsko sestavljeni program: obvezna je smiselna povezava med skladbami in obrazložitev.

Večglasje in spremljava:
– Mladinski zbori morajo izvesti najmanj eno triglasno skladbo, lahko je s spremljavo.
– Dekliški zbori morajo izvesti najmanj dve tri- ali štiriglasni skladbi, lahko sta s spremljavo.
– Fantovski zbori morajo izvesti najmanj eno tri- ali štiriglasno skladbo, lahko je s spremljavo.
– Mešani mladinski zbori morajo izvesti najmanj dve štiriglasni ali večglasni skladbi, lahko sta s spremljavo.

Strokovno mnenje o nastopu
V kategoriji B bodo zborovodje prejeli mnenje o nastopu v pogovoru s strokovnim spremljevalcem.

Priznanja
Strokovni spremljevalec lahko podeli tudi posebna priznanja zborom ali posameznikom za zanimivo sestavo sporeda, ustrezno nastopajočemu zboru.

Sodelovanje na delavnici
Možen del netekmovalnega sodelovanja mladinskih pevskih zborov (MPZ) je tudi udeležba na delavnici.

Urnik

Dopoldne
10:00–10:50
Katja Gruber: Pozor, mladinski zbor!!! (11 – 15 let)
Postavimo temelje dobremu večglasnemu zboru in utrdimo zboru mesto med ostalimi šolskimi dejavnostmi.
Praktične ideje za začetnike in že izkušene, ki še vedno iščete nove spodbude.

11:10–12:00
Sebastjan Vrhovnik: Uporabnost kanonov
Od kanonov za razvoj glasov do kanonov za koncertno rabo
Način dela: z demonstracijskim zborom

12:20–13:10
Damijan Močnik: Kako »sestaviti« skladbo
Prikaz učinkovitega načina učenja skladbe, sploh če si za delo s pevci sam, ter primeri skladb za širjenje repertoarja na način, da pevci pevsko napredujejo
Način dela: z demonstracijskim zborom

Odmor za kosilo

Popoldne:

15:30–16.30
Posvet s skladatelji in študenti kompozicije
Potrebe in problematika pisanja večglasnih skladb za mladinske pevske zbore (SA, SSA, SAB, SATB)

Po urniku glede na število prijav
Akustična vaja zborov za revialni nastop

16:15–16:30
vaja zborov za skupno petje

17.00
revialni koncert

Prijava

 

e-prijava tekmovanje
Rok prijave: 12. februar 2024

 

e-prijava revija
Rok prijave: 19. februar 2024

 

Pomembno:

V elektronsko prijavnico morate vstaviti tudi skenirani izvod dobro čitljivih vseh partitur predloženega tekmovalnega sporeda. Pri prijavi še ni treba pošiljati originalnih not.
Organizator bo od izbranih zborov na tekmovalni del naknadno zahteval 5 originalnih izvodov not za žirijo, na tekmovanju pa uporabo originalov pri morebitnih instrumentalistih in zborovodjih. Fotokopije neobjavljenih skladb ali skladb tujih založb bodo dovoljene le s pisnim privoljenjem založnika ali skladatelja, če je skladba v rokopisu.

Če morate poslati posnetke:
– zvočni posnetek najmanj 2 skladb, posnetih od začetka leta 2023* (priporočamo posnetek z območne revije 2023 oz. 2024 ali regijskega tekmovanja 2023, lahko pa je tudi delovni posnetek z vaje). Posnetek naj vsebuje najmanj dve skladbi različnih karakterjev. 
* Zborom, ki so bili na regijskem tekmovanju otroških in mladinskih zborov 2023 zlati z odliko ali zlati z najmanj 85 točkami, ni treba pošiljati posnetkov, vendar naj to označijo na prijavnici.

Obvestilo o sprejetju in plačilo prijavnine

Obvestilo o sprejetju na tekmovanje bodo zbori prejeli do 20. februarja 2024. Zborom bomo na podlagi prijave izdali predračun za plačilo prijavnine. Vsaka zasedba plača osnovo 60 evrov in dodatno po 4 evre za vsakega svojega pevca. Zbori, ki imajo več kot 30 pevcev, plačajo največ 120 evrov dodatka ne glede na njihovo število. Rok za plačilo bo naveden na predračunu. Če prijavnina ne bo plačana v predpisanem roku, prijava ne bo upoštevana. Osnovna prijavnina (60 evrov) v nobenem primeru ni vrnjena.

Prehrana za udeležence
Organizatorji prevzamejo organizacijske in tehnične stroške pri izvedbi revije in stroške prehrane (1 obrok) vseh nastopajočih. Stroške prihoda morajo zbori poravnati sami oz. tisti, ki jih pošiljajo na revijo. Ti morajo tudi zagotoviti ustrezno število spremljevalcev, ki so odgovorni za zbor kot pedagogi in vodniki; teh nalog naj ne izvajajo zborovodje in izvajalci instrumentalne spremljave.

Dodatne informacije

Pojasnila glede razpisnih pogojev dobite osebno, na telefonski številki 01 24 10 525 (Mihela Jagodic) ali pišite na elektronski naslov mihela.jagodic@jskd.si.

Pojasnila glede tehničnih napotkov bo lokalni organizator v Celju posredoval po odločitvi o sprejetju zbora na tekmovanje. 

Umetniški vodja Mladinskega pevskega festivala Celje: Nenad Firšt nenad.first@celje.si

Programska vodja državnega tekmovanja in revije 2024: Mihela Jagodic mihela.jagodic@jskd.si

Koordinator festivala: David Preložnik david.preloznik@celje.si

 

 

 

 

 

 

 

e-prijava tekmovanje

e-prijava revija

delavnice

e-prijava posamezniki

zanimivosti

 

 

 

Mladinski pevski festival Celje omogočajo: