PRIDRUŽITE SE NAŠI
   FACEBOOK SKUPINI

        

   OBIŠČITE NAŠ YT-KANAL

        

 

prijava na e-novice

 

Naši zbori

 

Naši zbori

 

Naši zbori

OSREDNJA SLOVENSKA ZBOROVSKA REVIJA NAŠI ZBORI NA SPLETU

 

   SPLETNA STRAN FESTIVALA
   EUROPA CANTAT 2021
   LJUBLJANA

 

 

Zborovski arhiv

 

   KATALOGI

 

GLASBA VOKALNA GLASBA / NAŠA PESEM 2018

Naša pesem 2018

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in Območna izpostava Maribor

Organizacijski odbor tekmovanja, Mestna občina Maribor, Zveza kulturnih društev Slovenije


razpisujejo

 

25. SLOVENSKO ZBOROVSKO TEKMOVANJE NAŠA PESEM 2018

 

25. slovensko zborovsko tekmovanje Naša pesem 2018 bo 21. in 22. aprila 2018 v Mariboru. Udeležijo se ga lahko zasedbe iz Republike Slovenije in slovenske zasedbe iz tujine. Na tekmovanju bo lahko sodelovalo največ 22 malih pevskih skupin (od 4 do 11 pevcev)* in odraslih zborov v mešani, ženski ali moški zasedbi, ki imajo najmanj 12 pevk in/ali pevcev. Pevci smejo v zboru sodelovati le ljubiteljsko (nepoklicno), zborovodje pa so lahko poklicni glasbeniki.


*Male pevske skupine, ki še niso sodelovale na Naši pesmi, se lahko prijavijo, če bodo k temu povabljene na regijskih tekmovanjih 2017.

 

SPORED

Spored mora obsegati:

– izvirno skladbo slovenskega skladatelja ali priredbo slovenske ljudske pesmi, napisano od leta 1998 do zdaj;

– pretežno polifono, najmanj štiriglasno skladbo skladatelja, rojenega od leta 1500 in umrlega do leta 1750;

– spored po lastni izbiri.

Pri izbiri sporeda je zaželeno, da zbor predstavi stilno in vsebinsko raznovrsten program (k temu npr. pripomore tudi izbor skladb iz vsaj treh obdobij). Umetniški svet si pridržuje pravico, da zboru iz tehtnih razlogov zavrne določeno skladbo.


Obseg sporeda

Spored mora vsebovati najmanj tri skladbe, trajanje glasbenega sporeda je omejeno na največ 16 minut čiste glasbe.


Inštrumentalna spremljava

Ena izmed skladb v programu po lastni izbiri je lahko izvedena z instrumentalno spremljavo, če je to predvideno v izvirniku izbrane skladbe. Na voljo bo klavir, drugih instrumentov organizatorju ni treba zagotoviti.

Op.: Pri morebitni izvedbi druge skladbe z glasbili so lahko prisotni le neintonirani inštrumenti.


Solistični deli

Skladba s solisti je dovoljena le, če solistični delež ne prevladuje.

 

ŽIRIJA

Nastope zborov in skupin bo ocenjevala petčlanska žirija, sestavljena iz treh domačih in dveh tujih članov. Dobitniki osvojenih plaket bodo objavljeni po koncu posamezne kategorije, drugi rezultati in posebna priznanja pa na sklepni prireditvi.

 

PRIZNANJA IN NAGRADE

Priznanja Naše pesmi 2018 bodo prejeli zbori po naslednjih merilih:

 

–    za 90 ali več odstotkov točk bo zasedba prejela zlato plaketo Naše pesmi 2018;

–    za 80 ali več odstotkov točk bo zasedba prejela srebrno plaketo Naše pesmi 2018;

–    za 70 ali več odstotkov točk bo zasedba prejela bronasto plaketo Naše pesmi 2018;

–    zasedba, ki bo dobila manj kot 70 odstotkov točk, bo prejela priznanje za sodelovanje na tekmovanju.


Žirija lahko podeli tudi naslednja posebna priznanja:

   priznanje za najboljši ženski, moški in mešani zbor ter malo pevsko skupino,

   priznanje za najboljšo izvedbo skladbo skladatelja, rojenega od leta 1500 in umrlega do leta 1750;

   priznanje za najboljšo izvedbo skladbe, napisane v 19. stoletju,

   priznanje za najboljšo izvedbo tuje skladbe, napisane od 20. stoletja do zdaj,

   priznanje za najboljšo izvedbo sodobne slovenske skladbe, napisane od leta 1998 do zdaj,

   priznanje za najboljšo izvedbo priredbe slovenske ljudske pesmi,

   priznanje zborovodji za najboljšo izbiro sporeda,

   priznanje za najboljšega zborovodjo,

   priznanje za obetavnega zborovodjo, ki je prvič na tekmovanju,

   priznanje za najboljšo zasedbo, ki je prvič na tekmovanju,

   dodatna priznanja po odločitvi žirije.

 

Denarne nagrade

–    1. nagrada v znesku 1800 €, ki jo dobi zasedba z največjim številom točk;

–    2. nagrada v znesku 1500 €, ki jo dobi zasedba z drugim največjim številom točk;

–    3. nagrada v znesku 1200 €, ki jo dobi zasedba s tretjim največjim številom točk.

Če dobi več zasedb enako število točk, si v enakih deležih razdelijo svojo in naslednjo(i) nagrado(i).

–    400 € za najboljši ženski zbor, najboljši moški zbor in najboljšo malo pevsko skupino, če zasedba ne bo prejela ene od prvih treh nagrad ali nagrade za najboljšega debitanta (pogoja za denarno nagrado: udeležba vsaj treh zasedb iste vrste in doseženih vsaj 85 točk);

–    400 € za najboljšo izvedbo sodobne slovenske skladbe, napisane od leta 1998 do zdaj;

–    400 € za najboljšo izvedbo izvirne slovenske novitete;

–    400 € za najboljšo izvedbo priredbe slovenske ljudske pesmi, če je bila ta napisana od leta 2008 do zdaj oz. je noviteta;


Žirija lahko podeli tudi:  

–    nagrado JSKD skladatelju za najboljšo noviteto v obliki naročila nove skladbe v znesku 400 €;

–    plačilo kotizacije do 300 € za udeležbo na izobraževanju do dvema perspektivnima zborovodjema po izboru žirije.


Nagrada Glasbene matice (GM) Ljubljana

Nagrada Mateja Hubada najbolj perspektivnemu mlademu zborovodji: povabilo k udeležbi na mojstrskem tečaju za zborovske dirigente, ki ga vsako leto organizira Glasbena matica Ljubljana.

 

Nagrada Slovenske filharmonije

Po dve abonmajski vstopnici za vokalni abonma v sezoni 2018/2019 trem zborovodjem po izboru žirije.

Obisk generalke po svojem izboru v vokalnem abonmaju v sezoni 2018/2019 trem zborom po izboru žirije.

 

PRIJAVA

Rok prijave: 11. december 2017

Prijava mora vsebovati izpolnjeno elektronsko prijavnico z obveznimi prilogami v elektronski obliki:

–    zvočni posnetek treh skladb (iz različnih glasbenih obdobij!), ki je nastal od 1. januarja 2017 do prijave (lahko je tudi delovni posnetek z vaje). Zborom, ki so bili zlati in zlati z odliko na Naši pesmi 2016 ali regijskih tekmovanjih 2017, posnetkov ni treba dodajati.

–    izvod dobro čitljivih partitur predloženega tekmovalnega sporeda (za prijavo še ni treba pošiljati originalov),

–    sprejeti zbori bodo morali po potrditvi sodelovanja poslati šest izvodov tekmovalnih skladb za člane žirije in arhiv tekmovanja. Fotokopije bodo takrat dovoljene le s pisnim privoljenjem založnika ali skladatelja, če skladba ni izdana ali je v rokopisu!

 

POVEZAVA NA ELEKTRONSKO PRIJAVNICO

e-prijava

 

Pravočasno odposlane prijave bo pregledal umetniški svet tekmovanja in izbral zasedbe, ki bodo lahko sodelovale na 25. tekmovanju Naša pesem 2018.

Prijavljenim bomo do ponedeljka, 18. decembra 2018, poslali pisno odločitev o sprejemu.

 

PRIJAVNINA

Izbranim zborom bomo izdali predračun za plačilo prijavnine, ki je 100 € za zbore in 50 € za vokalne skupine. Rok plačila bo naveden na položnici. Če prijavnina ne bo plačana v predpisanem roku, organizator prijave ne bo upošteval. Sprejete zasedbe prosimo, da svojo morebitno odpoved sodelovanja sporočijo najpozneje do petka, 15. februarja 2018, v nasprotnem primeru plačane prijavnine ne vračamo.

 

RAZNO

Organizacijski odbor bo plačal stroške tehnične izvedbe tekmovanja in vsem sodelujočim zagotovil brezplačen obrok prehrane.

Potek in izvedbo tekmovanja podrobneje določa Poslovnik 25. tekmovanja slovenskih pevskih zborov Naša pesem 2018.

 

Umetniški svet tekmovanja

 

Ljubljana, 26. oktober 2018

 

 

Dodatne informacije

 

 

 

Mihela JAGODIC

samostojna strokovna svetovalka za vokalno glasbo
T: (01) 2410 525
F: (01) 2410 536
E: mihela.jagodic@jskd.si

 

 

 

e-prijava

 

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in območna izpostava Maribor


Mestna občina Maribor

 

Zveza kulturnih društev Maribor
Zveza kulturnih društev Slovenije