RAZSTAVE IN PRIREDITVE

 

FESTIVAL VIZIJE - FESTIVAL MLADINSKE KULTURE 2020
Likovni ustvarjalci – Foto Vizije

 

RAZPIS

PRIJAVA PODALJŠANA DO 10. SEPTEMBRA 2020!

Posebno obvestilo, 21. 4. 2020

Zaradi ukrepov za zajezitev epidemije novega koronavirusa je Festival mladinske kulture VIZIJE 2020, ki bi moral potekati med 15. in 17. majem 2020, začasno odpovedan oz. prestavljen na jesen. Natečaj Fotovizije za mlade fotografe med 14. in 26. letom je sestavni del festivala.

Foto-zgodbe na temo NASPROTJA je poslalo 28 mladih fotografov in fotografinj. Žal pa se nekateri mladi, ki ustvarjajo pod vodstvom mentorjev ali samostojno, zaradi zaprtja izobraževalnih ustanov oziroma drugih okoliščin v času epidemije niso uspeli prijaviti. Da jim ne bi zaprli vrat za udeležbo, bomo rok za prijave podaljšali do 10. septembra 2020.

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti organizira Festival Vizije – Festival mladinske kulture. Namen festivala je prikazati in nagraditi najbolj kakovostne mladinske gledališke predstave, mladinske lutkovne predstave, mladinske rock skupine ter posameznike na likovnem področju in s tem spodbuditi razvoj in kakovostno rast  mladinske umetniške produkcije.

Likovni del festivala je prikaz mladinske fotografske dejavnosti.  Mladi fotografi med 14. in 26. letom lahko na natečaju sodelujejo s serijo fotografij na razpisano temo NASPROTJA. Natečaj je organiziran na državni ravni. Selektorica Fotovizij 2020 bo umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka Nataša Kovšca.

Pogoji za sodelovanje in sistem izbora

1. Na natečaj se lahko prijavijo mladi ustvarjalci med 14. in 26. letom iz Slovenije ter Slovenci iz zamejstva ali tujine. Ustvarjalci lahko delujejo samostojno ali v okviru šol, društev, zavodov, krožkov, vendar pa se morajo na natečaj prijaviti kot posamezniki.

2. Fotografski natečaj je tematski. Za Fotovizije 2020 je razpisana tema NASPROTJA.
Pet do sedem fotografij avtorji povežejo v likovno celoto, foto zgodbo, ki bo na fotografsko kreativen način pripovedovala o nasprotjih. Foto zgodbe so lahko zasnovane v črno beli ali barvni tehniki, možni pa so tudi eksperimentalni pristopi k fotografiji.
Tema ponuja številne možnosti za interpretacijo. Nasprotja so lahko likovna ali vsebinska, lahko jih vidimo kot konflikt ali kot uravnoteženost različnega. V likovni umetnosti jih pogosto opredelimo kot kontraste, vsebinsko jih lahko dojemamo na čustveni, družbeni ali simbolni ravni …

3. K prijavi je potrebno priložiti serijo 5 – 7 fotografij na dano temo. Format fotografij mora biti v posamezni seriji poenoten. Na natečaj lahko vsak avtor prijavi samo eno serijo fotografij. Fotografije pošljete na digitalnem nosilcu (USB/CD/DVD). Nosilcev organizator ne vrača. Minimalna ločljivost fotografij naj bo 300 dpi, končni format povečav bo 30 cm × 40 cm oz. 35 cm × 35 cm.

4. Strokovna komisija bo na podlagi pregleda prejetih fotografij izbrala do 12 avtorjev, katerih dela bodo razstavljena na posebni razstavi na državnem festivalu Vizije. Dela bodo ocenjena v dveh starostnih kategorijah (osnovnošolci/dijaki in študentje/odrasli). Za tisk izbranih fotografij  ter izvedbo razstave bo v celoti poskrbel organizator. Izbrani avtorji in njihova dela bodo predstavljeni tudi v publikaciji festivala.

5. Izbor del bo temeljil na naslednjih kriterijih:
- inovativnost, ocenjuje se svežina v obravnavanju dane teme, idejna in narativna nadgradnja izhodiščnega motiva, domišljenost koncepta in pristopa k seriji fotografij – foto zgodbi.
- kvaliteta izvedbe.

6. Avtorji, izbrani na državni Festival Vizije, ki bo potekal od 15. do 17. maja 2020  v Novi Gorici, bodo o izboru obveščeni najkasneje 20. aprila 2020.

Nagrada

Strokovna komisija Fotovizij bo določila dobitnika nagrade fotovizionar.

Prijava

1. Prijava je možna preko spletne prijavnice, ki jo najdete na spodnji povezavi:


2. Spletno prijavnico je potrebno izpolniti najkasneje do 31. marca 2020. do 10. septembra 2020.

3. Fotografije lahko oddate preko spletne strani WeTransfer. Naslov za pošiljanje je: monika.ivancic-fajfar@jskd.si

Pri spletnem pošiljanju bodite pozorni, da fotografije pošljete z imenom in priimkom avtorja ter naslovom fotografskega ciklusa.

Fotografije lahko pošljete na digitalnih nosilcih CD, DVD ali USB po pošti na naslov :
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, s pripisom Foto Vizije.

Priložen mora biti list z osnovnimi podatki o avtorju (ime, priimek, naslov, kontakt).

Ostanite ustvarjalni, predvsem pa zdravi!

 

Informacije

Monika Ivančič Fajfar
producentka za likovno dejavnost

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Štefanova 5
SI - 1000 Ljubljana
T 01 24 10 515
E monika.ivancic-fajfar@jskd.si
W www.jskd.si