ODLIČJA IN PRIZNANJA SKLADA /2013

Nagrajenci in prejemniki odličij 2013

     
     
 

Na podlagi Pravilnika o priznanjih Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in  Javnega  poziva k oddaji predlogov  za podelitev odličij in priznanj  za leto 2013, ki smo ga objavili na naši spletni strani, dne 24. septembra 2013, je letos do pozivnega roka prispelo rekordno število vlog. Do 15. novembra 2013 smo za najvišja odličja in priznanja prejeli kar 59 vlog, kar pomeni skoraj 70 odstotkov povprečno več kot pretekla leta. Vse vloge so bile pravočasno oddane.  Komisija v sestavi:  mag. Jože Osterman,  Alenka Bole Vrabec, Branka Bezeljak, Marko Studen in  Ervin Hartman je zasedala v sredo, 4. 12. 2013. 

Komisija je ugotovila, da je večina predlogov izjemno kakovostnih in ustrezajo razpisnim kriterijem, zato je bila izbira še toliko težja. Pri odločitvi za Zlato plaketo so upoštevali, da se poleg temeljnih kriterijev (izjemni  ustvarjalni in poustvarjalni dosežki v daljšem obdobju, izjemno organizacijsko delo, razvijanje novih oblik in vsebin delovanja, delu na področju kulturne vzgoje in izobraževanja, raziskovalnem delu, organiziranju strokovno svetovalnega in mentorskega dela…) sočasno zasleduje še vidik življenjskih izkušenj posameznika (življenjsko delo), pri Srebrnih plaketah pa tudi vidik enakomerne zastopanosti področij. Pri Zlatem znaku pa  je vodilo enkratna odmevnost in izjemen dosežek predlaganega kandidata.


Komisija je po pregledu, obravnavi in tehtnem premisleku  vseh prispelih vlog  soglasno sprejela odločitev o podelitvi najvišjih odličij in priznanj za leto 2013:

Zlata plaketa:

Dragica (BRESKVAR) VESKOVIĆ

 

Srebrne plakete:

Vera CLEMENTE KOJIĆ
Ervin KRALJ
Karolina Dragica MAVEC
Bert PRIBAC
Roman VERDEL

 

Zlati znak:

Miha DOLINŠEK
Rok BIČEK

 

Neizbrani predlogi, ki so bili zelo področno usmerjeni in po naših evidencah predlagani še niso med prejemniki najvišjih področnih priznanj,  jih je Komisija za priznanja JSKD posredovala v obravnavo pristojnim strokovno-programskim komisijam, ki so sprejele sledeče odločitve:

 

Gallusova plaketa
Ambrož ČOPI

Gallusove listine
Sonja KASESNIK
Tone NEUVIRT
Stanko POLZER

 

Maroltova plaketa
Malči MOŽINA

Maroltova listina
FOLKLORNA SKUPINA DRAGATUŠ

 

Linhartova plaketa
Karl ČRETNIK

Linhartove listine
Tanja SKRBINŠEK
Petra STARE in Andrej ŠTULAR
KD LOŠKI ODER ŠKOFJA LOKA

 

Plaketa Mete Vidmar
KOLEKTIV FEDERACIJA

Listina Mete Vidmar
Andreja KOPAČ
Špela MEDVED