PREDSTAVITEV

 

JSKD podeljuje priznanja posameznikom ali skupinam za izjemne dosežke pri ustvarjalnem, poustvarjalnem, raziskovalnem, publicističnem in organizacijskem delu, kulturni vzgoji in izobraževanju, razvijanju kulturnega sodelovanja s Slovenci v zamejstvu in po svetu in pri ohranjanju nacionalne kulturne dediščine. Najvišja priznanja so: odličja sklada, področna priznanja ter priznanje Zlati znak, ki jih sklad podeli na podlagi javnega poziva. Poziv za oddajo predlogov objavimo sredi septembra vsako leto. Odličja podelimo na osrednji skladovi podelitvi, ki je navadno vsako leto konec januarja v Ljubljani.

 

Na skladu skrbimo tudi za ustrezno promocijo in nagrajevanje posameznikov ter skupin za minulo ljubiteljsko in ustvarjalno delo, tako podeljujemo Zlata in Srebrna jubilejna priznanja za dolgoletno delovanje na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti ter področne jubilejne značke. Jubilejne značke sklada so Gallusova značka, Linhartova značka, Maroltova značka, Značka Mete Vidmar in splošna Značka sklada. Glede na trajanje udejstvovanja na področju različnih dejavnosti ločimo različe nivoje prejemanja značk (bronasta, srebrna, zlata, častna).

 

Podrobni kriteriji za podelitev odličij, priznanj in značk sklada opredeljuje Pravilnik o priznanjih JSKD.

 

Dodatne informacije

Tomaž Simetinger
dr. Tomaž SIMETINGER

pomočnik direktorja za posebne projekte

 

T: (01) 24 10 502
E: tomaz.simetinger@jskd.si