PRIZNANJA SKLADA

 

 

PRAVILNIK O PRIZNANJIH SKLADA

 

Na podlagi drugega odstavka 12. člena Zakona o Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/2010), 14. alineje 13. člena Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/2010), je Nadzorni svet Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti na 7. seji dne 29. 10. 2020

 

sprejel

PRAVILNIK

o priznanjih Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti

 

Besedilo pravilnika v datoteki pdf

 

 

 

Besedilo pravilnika v datoteki pdf