PRIZNANJA SKLADA / JUBILEJNA PRIZNANJA /SREBRNO JUBILEJNO PRIZNANJE

 

Srebrno jubilejno priznanje

 

Direktor lahko podeli na podlagi vlog in priporočil društev, posameznikov, zveze društev ali po lastni presoji tudi druga priznanja.

Merilo za podelitev Srebrnega jubilejnega priznanja je dolgoletno delovanje, ki je vplivalo na razmah ljubiteljske kulturne dejavnosti. Praviloma za 10, 20 in 30 let uspešnega delovanja skupine, društva, posameznika ali zveze.

 

 

Vloge za izdajo jubilejnih priznanj

Vloge s priporočili za podelitev Srebrnega jubilejnega priznanja lahko območne izspostave, društva, posamezniki, zveze društev naslovijo na centralno službo sklada (e-pošta:david.stupica@jskd.si) najmanj 2 meseca dni pred jubilejnim dogodkom.

 

V vlogi posredujte kratko (do 1 strani A4) utemeljitev za podelitev jubilejnega priznanja, ki je sestavljena iz:

- kratkega pregleda ljubiteljskega kulturnega udejstvovanja prejemnika priznanja;

- navedb dosežkov prejemnika;

- naziva in popolni naslov predlagatelja;

- imena in priimka prejemnika, oz. skupine ali društva ter

- časa in kraja, kjer se bo priznanje podelilo.

 

 

Odločitev o podelitvi jubilejnega priznanja

Odločitev o podelitvi Srebrnega jubilejnega priznanja sprejme direktor. Pri odločitvi ima pomembno vlogo tudi podatek, ali je bilo prejemniku jubilejnega priznanja že podeljeno Jubilejno priznanje območne izpostave. V primeru, da ne, se vlagatelju in območni izpostavi iz katere prihaja prejemnik jubilejnega priznanja priporoči, da se mi najprej podeli Jubilejno priznanje območne izpostave.

 

 

Kje in kdo podeli značke?

Jubilejna priznanja podeli direktor ali njegov pooblaščenec iz centralne službe sklada na jubilejni prireditvi.

 

 

* Ob 30-letnici se podeli še Srebrno jubilejno priznanje.