ODLIČJA IN PRIZNANJA SKLADA /2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatjana Lampret

Srebrna plaketa za ustvarjalno, pedagoško in organizacijsko delo v ljubiteljski kulturi

 

Tatjana Lampret, daljna sorodnica in rojakinja velikega slovenskega pripovednika Josipa Jurčiča, je svoje življenje posvetila kulturi in izobraževanju. Že kot učiteljica na Osnovni šoli Stična je organizirala kulturne dogodke, proslave, dramatizirala in režirala gledališke igre in tako vsaj delno uresničila svoje sanje o gledališču, ki se mu je zapisala že v otroštvu. Ko se je zaposlila kot strokovna delavka na ZKO Grosuplje in nato na JSKD, Območna izpostava Ivančna Gorica, je prišlo v ospredje organizacijsko delo, v katerega pa je  vnašala nove vsebine in oblike, in to v občinah Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje.

 

S svojim pedagoškim čutom je znala v ljubiteljsko dejavnost vključevati vse generacije, posebej pa se je posvečala mladim, katerih razvoj je skrbno spremljala. Tako so nastale uspešne skupine in posamezniki, ki so dobili osnovne temelje svojega delovanja in ga lahko razvijali naprej. Ustvarjena so bila stabilna kulturna okolja, ki delujejo kontinuirano in so tako manj občutljiva za tipična nihanja, značilna za ljubiteljske dejavnosti.


Vsa leta je skrbela tudi za ohranjanje in obnavljanje Jurčičeve domačije, kjer je danes sodoben muzej na prostem, ki je s svojimi živimi vsebinami primerljiv z vsemi drugimi spomeniki muzejske dejavnosti v Sloveniji.

 

Tatjana Lampret nadaljuje svoje poslanstvo in ostaja zvesta ljubiteljski kulturi. V rodni Muljavi predseduje Kulturnemu društvu Josipa Jurčiča, dramatizira in režira predstave v Letnem gledališču, organizira tradicionalna likovna srečanja Ekstempore Muljava, ustvarjalne delavnice, literarna srečanja in druge prireditve.

 

Tatjana Lampret je v svojem profesionalnem življenju postavila trde temelje za razvoj ljubiteljske in profesionalne kulture in ustvarila dobre pogoje za delovanje društev, ljubiteljskih skupin in ustvarjalnih posameznikov. Njene ideje in vsebine ostajajo aktualne še danes, zato ji Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti podeljuje srebrno plaketo za ustvarjalno, pedagoško in organizacijsko delo v ljubiteljski kulturi.