ODLIČJA IN PRIZNANJA SKLADA /2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Branka Bukovec

Srebrna plaketa za ustvarjalno in organizacijsko delo v ljubiteljski kulturi

Branka Bukovec je v več kot štirih desetletjih delovanja pomagala pri ustanovitvi in predstavitvi dejavnosti številnih kulturnih društev, predvsem drugih narodnih skupnosti, ki živijo na širšem dolenjskem in belokranjskem območju.

Zanje je zasnovala festival Teden kultur, na katerem se društva predstavijo s kulturnimi in izobraževalnimi vsebinami, dolgoročno pa festival prispeva tudi k strpnosti in medkulturnemu dialogu.

Posebno skrb namenja sodelovanju z več kot 30 slovenskimi društvi, ki delujejo na območju nekdanje Jugoslavije, in s slovenskimi organizacijami v Italiji. Organizirala je več kot 400 mednarodnih kulturnih izmenjav. Če bi k temu prišteli še razstave, simpozije, okrogle mize in druge dogodke, ki jih je pomagala izvesti z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, ki ga vodi, bi jih bilo več kot tisoč.

Pomembno pa je tudi njeno delovanje v založništvu. Spodbudila je izdajo petnajstih leposlovnih in strokovnih knjig, ki so večinoma izšle v sodelovanju s slovenskimi društvi v tujini. S številnimi akcijami pa je pomagala tudi zbirati leposlovno gradivo za knjižnice slovenskih društev, osnovnih in srednjih šol ter osrednjih knjižnic v Banjaluki, Doboju, Bihaću, Tuzli, Prijedoru, Sarajevu, Podgorici in drugod.

Branka Bukovec je postavila trdne temelje za razvoj ljubiteljske kulture in ustvarila dobre pogoje za delovanje društev, ljubiteljskih skupin in ustvarjalnih posameznikov, zato ji Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti podeljuje srebrno plaketo.