ODLIČJA IN PRIZNANJA SKLADA /2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jožica Soko

Srebrna plaketa za ustvarjalno in organizacijsko delo v ljubiteljski kulturi

Jožica Soko, učiteljica glasbe in zborovodkinja, je svoje življenje posvetila glasbi. Že v otroških letih je rada prepevala in igrala na harmoniko, kasneje pa je pela v več pevskih zborih, med drugim v Učiteljskem pevskem zboru Slovenije Emil Adamič. Kot učiteljica je delala na osnovnih šolah v Odrancih, Vidmu pri Ptuju in Celju, svojo poklicno pot pa je sklenila s sedemletnim službovanjem v Berlinu, kjer je poleg poučevanja slovenščine z otroki in odraslimi pripravljala nastope na prireditvah Slovenskega kulturno-prosvetnega društva Slovenija, vabila v goste slovenske umetnike in tako veliko prispevala h kulturnemu sodelovanju med slovenskimi zdomci in Nemci v Berlinu. Zaslužna je tudi za bogato sodelovanje slovenskih in čeških zborov.

 

Vodila je številne pevske sestave – od otroških in mladinskih pevskih zborov do vokalnih skupin, kot sta Kompolčani in Vodomke, – ter z njimi na tekmovanjih in pevskih revijah dosegala najvišja priznanja. S svojim delom in uspehi si je pridobila ugled spoštovane pedagoške osebnosti. Tudi kot upokojenka rada uči nadarjene in prizadevne pevce, pomaga pa tudi pri organizaciji pevskih prireditev. Zdaj pripravlja jubilejni koncert ob 60-letnici svoje uspešne zborovodske dejavnosti.

Jožica Soko je s svojim delom pomembno vplivala na pevce, razvoj ljubiteljske kulture, kulturne vzgoje in izobraževanje, zato ji Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti podeljuje srebrno plaketo.