ODLIČJA IN PRIZNANJA SKLADA /2015

 

 

 

 

 

 

 

 

dr. Janko Zerzer

Srebrna plaketa za življenjsko delo pri razvoju kulture koroških Slovencev

 

Dr. Janko Zerzer se je že kot študent in pozneje mlad učitelj vključil v narodnopolitično in kulturno življenje koroških Slovencev. Bil je odbornik in preglednik, nato tajnik, od leta 1971 do 1983 pa podpredsednik Narodnega sveta koroških Slovencev. Skoraj trideset let (1983–2010) je vodil Krščansko kulturno zvezo v Celovcu, kjer je skrbel za poživitev tradicionalnih kulturnih dejavnosti in za nove oblike udejstvovanja.


V okviru Krščanske kulturne zveze je ustanovil Društvo prijateljev Slovenske filharmonije, ki skrbi za redne obiske glasbenih prireditev v Cankarjevem domu, Slovenski filharmoniji, ljubljanski in mariborski operi. Za Radio dva je pripravil kar 275 oddaj z naslovom Iz zlate dvorane in vanje vključil pogovore z večino pomembnih slovenskih glasbenikov.


Znan je tudi kot dober predavatelj, vnet publicist, avtor mnogih prispevkov in komentarjev za slovenske in nemške časopise in revije, ter prevajalec slovenskih turističnih vodnikov. Poleg tega je tudi dober pevec, včasih pa se je poskusil tudi v vlogi zborovodje.


Dr. Janko Zerzer je pomembno prispeval h kulturnemu sodelovanju z matičnim narodom v Sloveniji, in to predvsem v sodelovanju z Zvezo kulturnih organizacij Slovenije in drugimi kulturnimi ustanovami, zato mu Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti podeljuje srebrno plaketo za življenjsko delo.