ODLIČJA IN PRIZNANJA SKLADA /2015

Zlata plaketa JSKD za življenjsko delo
maestru Marko Munihu

 


»Dirigent Marko Munih je svoje življenje posvetil glasbi v najširšem pomenu in kot ena najvidnejših osebnosti glasbenega poustvarjanja šestdeset let sooblikoval glasbeno življenje pri nas. Njegova umetniška osebnost se je skoraj hkrati oblikovala na zborovskem in orkestrskem področju. Izkušnje, ki si jih je pridobil pri dolgoletnem delu, so ga izoblikovale v tenkočutnega in muzikalno globoko osveščenega poustvarjalca tuje in domače vokalno-instrumentalne glasbe.« (iz utemeljitve)


Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je včeraj na na osrednji prireditvi sklada na Ljubljanskem gradu podelil priznanja za življenjsko delo in izjemne dosežke na področju ljubiteljske kulture.

Letos je zlato plaketo JSKD za življenjsko delo na področju glasbenih dejavnosti prejel maestro Marko Munih. Srebrne plakete so prejeli Janko Ban za ustvarjalno in organizacijsko delo na področju zborovske glasbe, Branka Bukovec  za ustvarjalno in organizacijsko delo v ljubiteljski kulturi, Aleksander Peršolja za življenjsko delo na področju literarnih dejavnosti, Jožica Soko za ustvarjalno in organizacijsko delo v ljubiteljski kulturi in dr. Janko Zerzer  za življenjsko delo pri razvoju kulture koroških Slovencev. Zlati znak JSKD pa sta prejela Mitja Dragolič za pomembne dosežke na področju inštrumentalne glasbe in Simona Zorc Ramovš za za dosežke na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Mag. Igor Teršar, direktor JSKD, je med drugim poudaril, da so uspehi nagrajencev na umetniškem, pedagoškem in mentorskem področju navdih za mnoge, ki kljub vse težjim pogojem vztrajajo na svoji poti, in jim zaželel še mnogo ustvarjalnih let. »Ljubiteljska kultura je tista duhovna hrana, ki mora biti na voljo vsem ljudem, ne glede na to ali živijo v mestih ali na podeželju. In veseli me, ko vidim, da število društev vsako leto raste, prav tako število posameznikov, ki se v prostem času posvečajo prepevanju v zboru, igranju v godbi, plesu, gledališču, pisanju, slikanju in tako dalje. Kultura je namreč  tista sestavina naše družbe, ki povezuje in krepi medsebojno zaupanje, pri čemer ima prav ljubiteljska kultura največ zaslug za ohranjanje dobrih odnosov in spoštovanja med ljudmi,« je še povadel mag. Igor Teršar.