ODLIČJA IN PRIZNANJA SKLADA /2015

Prejemniki priznanj in odličij za leto za leto 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciril Murnik

Srebrna plaketa za dolgoletno in prizadevno delo na področju filmske dejavnosti.

 

Ciril Murnik že skorajda pol stoletja uspešno vpeljuje otroške in mladinske ustvarjalce v skrivnosti filmskega ustvarjanja. Znanje o otroškem filmu je pridobival na seminarjih doma in v tujini, obiskoval je tudi šolo animiranega filma v Čakovcu. Že pred osamosvojitvijo Slovenije so se mladi ustvarjalci pod njegovim mentorstvom redno udeleževali slovenskih in tedanjih jugoslovanskih srečanj najmlajših filmskih ustvarjalcev in kar štirinajst let zapovrstjo so se domov vrnili s prvim mestom za igrane filme, enkrat pa tudi za dokumentarni film. V osemdesetih letih je Ciril Murnik slovensko otroško filmsko produkcijo predstavil tudi na mednarodnem simpoziju v Švici.

 

Leta 2003 je ustanovil KUD Marnie film, saj je želel mladim še bolj približati filmsko in video ustvarjalnost in jih seznaniti s celotnim postopkom izdelave filma – od scenarija, izbire igralcev, igre pred kamero, uporabe kamere do montaže. Seznanjal jih je tudi s kratkimi animiranimi filmi v različnih tehnikah. Filmski izdelki mladih avtorjev so bili predstavljeni na festivalih, srečanjih, po šolah, mladinskih domovih in mladinskih klubih, saj tudi na ta način, ne le ob nastajanju izdelkov, prihaja do potrebne (samo)refleksije o njih.

 

Mnoge odrasle, predvsem učitelje, je uspel navdušiti za filmsko mentorstvo in tako obogatiti šolsko filmsko produkcijo. Svoje izkušnje še vedno posreduje otrokom in mentorjem tudi na vsakoletnih filmskih delavnicah po Sloveniji, Italiji in Avstriji. KUD Marnie film je organiziral že več kot 35 filmskih delavnic, od tega 17 mednarodnih. Filme udeležencev redno prikazujejo na Srečanju najmlajših filmskih in video ustvarjalcev Slovenije, na mednarodnem Totem festivalu v Mariboru, na festivalu Otta Hrovatin v Trstu in na Videomaniji v Ljubljani.

 

Ciril Murnik je s svojimi filmskimi delavnicami in krožki v slovensko otroško filmsko ustvarjanje vnesel prepoznavno, igrivo, necenzurirano otroško spontanost, ki odlikuje njihove igrane, animirane in dokumentarne filme, zato mu Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti podeljuje srebrno plaketo.