ODLIČJA IN PRIZNANJA SKLADA /2015

Prejemniki priznanj in odličij za leto za leto 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcel Štefančič

Srebrna plaketa za vsestransko ustvarjalno delo in dosežke na različnih kulturnih področjih ljubiteljskega ustvarjanja.

Marcel Štefančič je vse svoje življenje dejaven na različnih področjih kulturnega življenja: gledališkem, glasbenem, kinematografskem, literarnem, novinarskem, uredniškem in organizacijskem.

 

Že kot dijak je v rojstnih Dekanih in Kopru sodeloval pri gledaliških predstavah, med študijem v Ljubljani pa je igralske in tudi prve režijske izkušnje nabiral na Delavskem odru. Kasneje je zaigral je v devetih slovenskih filmih in številnih predstavah Šentjakobskega gledališča v Ljubljani. V Logatcu je napisal scenarije za več kot stopetdeset prireditev in jih tudi režijsko vodil.

 

Veliko časa je posvetil tudi glasbeni dejavnosti. Nastopal je kot zborovski pevec, zborovodja odraslih zborov in manjših skupin v Logatcu in Pivki ter orglavec in flavtist. Ves čas svojega učiteljevanja – po končanem študiju je bil najprej zaposlen kot učitelj slovenskega jezika na Raki, potem v Leskovcu pri Krškem, največ časa pa v Logatcu – je uspešno vodil tudi šolske zbore. Včasih je prevzel tudi dirigentsko paličico logaškega pihalnega orkestra.

 

V letih 1967–69 je na novo inventariziral knjižnični fond šolskih knjižnic v Gorenjem in Dolenjem Logatcu ter Matične knjižnice v Logatcu in ga uredil po UDK sistemu. Skoraj desetletje je kot upravnik logaškega kina oblikoval njegov program. Že več kot tri desetletja pa je tudi pronicljiv dopisnik in soustvarjalec občinskega glasila Logaške novice.

 

Za vsestransko ustvarjalno delo in dosežke na različnih kulturnih področjih Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Marcelu Štefančiču podeljuje srebrno plaketo za življenjsko delo.