ODLIČJA IN PRIZNANJA SKLADA /2015

Podeljujemo priznanja posameznikom ali skupinam za izjemne dosežke pri ustvarjalnem, poustvarjalnem, raziskovalnem, publicističnem in organizacijskem delu.

JSKD podeljuje priznanja posameznikom ali skupinam za izjemne dosežke pri ustvarjalnem, poustvarjalnem, raziskovalnem, publicističnem in organizacijskem delu, kulturni vzgoji in izobraževanju, razvijanju kulturnega sodelovanja s Slovenci v zamejstvu in po svetu in pri ohranjanju nacionalne kulturne dediščine. Najvišja priznanja so: odličja sklada (Zlata in Srebrna plaketa) , področna priznanja (Gallusove, Maroltove ter Linhartove plakete in listine ter Plaketa in listine Mete Vidmar)  ter priznanje Zlati znak, ki jih sklad podeli na podlagi javnega poziva. Poziv za oddajo predlogov objavimo v začetku septembra vsako leto.

Priznanja za leto 2016 bomo podelili konec januarja 2017 na osrednji skladovi prireditvi v Ljubljani.