ODLIČJA IN PRIZNANJA SKLADA /2017

Prejemniki priznanj in odličij za leto za leto 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danica Kocet

Srebrna plaketa za vsestransko delo na področju ljubiteljskega
kulturne ga ustvarjanja in
folklorne dejavnosti.

Danica Kocet je vse svoje življenje dejavna na različnih področjih kulturnega življenja. Prav poseben pečat je pustila na področju folklorne dejavnosti, ohranjanja in poustvarjanja kulturne dediščine.

Kot delavka v prosveti je službovala na Osnovni šoli Turnišče, tam so pod njenim vodstvom zrasli prvi folklorniki. V okviru Kulturnega društva Štefan Raj Turnišče, ki mu je predsedovala več kot trideset let, je sredi sedemdesetih let ustanovila folklorno skupino in ta vse do danes obuja ljudske pesmi, plese in običaje domače pokrajine in bližnje okolice.

Vsa leta se je s spleti  in odrskimi postavitvami udeleževala območnih, regijskih in državnih srečanj folklornih skupin. V svojem štiridesetletnem delovanju so njeni folklorniki ljudsko izročilo predstavili na različnih prireditvah in gostovanjih po Avstriji, Hrvaški, Madžarskem in povsod po Sloveniji.

Izobraževala se je kot vaditeljica otroških in odraslih folklornih skupin in si v letih delovanja pridobila neprecenljive izkušnje ter veliko zakladnico znanja, ki jo je delila s številnimi novimi generacijami. Nesebično se je razdajala mlajšim in starejšim tako na domači šoli kot v drugih kulturnih društvih in organizacijah. Aktivna je bila v organih Zveze kulturnih društev Lendava in območne izpostave JSKD Lendava.

Tudi v jeseni življenja ne počiva, ampak še naprej ustvarjalno skrbi za člane starejše folklorne skupine domačega društva, še zmeraj je tudi članica občinskega sveta Občine Turnišče.

 

Danica Kocet se je kulturnemu in ustvarjalnemu delu vselej predajala z vsem žarom, kar se zrcali v kakovosti in trajnosti njenih prizadevanj in dosežkov. S svojim delom je pomembno zaznamovala ljubiteljsko kulturno ustvarjalnost na območju občin Turnišče in Lendava, zato ji Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti podeljuje srebrno plaketo.