ODLIČJA IN PRIZNANJA SKLADA /2017

Prejemniki priznanj in odličij za leto za leto 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borut Logar

Srebrna plaketa za dolgoletno
in prizadevno delo na področju instrumentalne glasbe.

Borut Logar je skoraj petdeset let svojega življenja posvetil glasbeni vzgoji in razmahu glasbenega življenja v svojem domačem okolju, pa tudi širše.

Predano se je posvečal tako poučevanju violine kot vodenju šolskih godalnih in simfoničnih orkestrov, ki so predstavljali kakovostno nadgradnjo individualnega učenja instrumenta. Z izbiro ustreznega glasbenega repertoarja in z motivacijskim pristopom je od leta 1962 pa vse do svoje upokojitve v številnih učencih več generacij obalnih glasbenih šol prebudil veselje do skupnega muziciranja,  mnogi so ga prenesli tudi v kasnejšo, zrelo dobo svojega življenja.

Prav po njegovi zaslugi se je v 60. letih v Kopru izoblikovala generacija mladih godalcev in se razvila v enega najuspešnejših šolskih orkestrov v slovenskem in jugoslovanskem merilu, pod njegovim vodstvom je orkester dosegel vrhunsko raven in dosegal prva mesta na številnih tekmovanjih. Leta 1983 je prav ta generacija ustanovila Glasbeno društvo Obalni komorni orkester Koper kot prvi orkester v Slovenski Istri, ki je povezal ljubiteljske glasbenike godalce, ki so po zaključku izobraževanja želeli še naprej aktivno sodelovati v okviru večjega ansambla. Godalcem so se kaj kmalu pridružili tudi glasbeniki simfonične zasedbe.

Obalni komorni orkester, ki je pod Logarjevim vodstvom začel angažirano vaditi in nastopati, je dobesedno predramil glasbeno dogajanje v Kopru, pa tudi širše. Številni slovenski vrhunski instrumentalni in vokalni glasbeniki so se prvič preizkusili kot solisti prav ob njegovi spremljavi.

Pri izbiri glasbenega repertoarja je bil Borut Logar naklonjen postopnemu širjenju od baroka do sodobnosti, že od vsega začetka pa je uvrščal v program tudi slovenske glasbene novitete, še posebno krstne izvedbe primorskih skladateljev, na primer Ivana Ščeka, Vladimirja Lovca, Alda Kumarja, Bojana Glavine in Gala Hartmana, ter s tem širil glasbena obzorja tako članom orkestra kot tudi širšemu občinstvu.

Zavzeto je sodeloval tudi z mladimi glasbeniki v zamejstvu in vodil Godalni orkester Glasbene matice Trst, na zadnjem jugoslovanskem tekmovanju v Beogradu leta 1990 je z njimi osvojil prvo nagrado.

Aktivno je sodeloval pri ustanovitvi koncertne poslovalnice Društva prijateljev glasbe Koper ter s svojim znanjem in izkušnjami pomagal sooblikovati kakovosten umetniški program. S tesnim sodelovanjem s Skupnostjo koncertnih poslovalnic Slovenije je dosegel, da so se na koprskem koncertnem odru zvrstili številni izjemni domači in tuji solisti, ansambli in orkestri.

 

Logarjev pristop pri orkestralnem delu z mladimi je postal sinonim angažiranega in predanega dela tako na Obali kot tudi v širšem slovenskem prostoru in zamejstvu. Svoje življenje je posvetil glasbenemu poustvarjanju, vzgoji in izobraževanju ter organizaciji v najširšem pomenu, zato mu Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti podeljuje srebrno plaketo za življenjsko delo.