ODLIČJA IN PRIZNANJA SKLADA /2017

Prejemniki priznanj in odličij za leto za leto 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Branka Moškon

Srebrna plaketa za dolgoletno delo na
področju folklorne dejavnosti, ohranjanja
in poustvarjanja kulturne dediščine.

Branka Moškon je že v najzgodnejših otroških letih oživljala ljudsko izročilo. Vse od otroških let je igrala in nastopala v domačem tamburaškem orkestru in plesala v metliški folklorni skupini. V poznih 60. letih, ko se je preselila v dolenjsko prestolnico, si je začela prizadevati za obuditev folklorne dejavnosti, ki v Novem mestu, razen predvojne tamburaške skupine, ni nikoli zaživela v društveni obliki.

 

Leta 1975 je takratna Zveza kulturno-prosvetnih organizacij Novo mesto na njeno pobudo ustanovila folklorno skupino, ki je pozneje prerasla v Folklorno društvo Kres. Od ustanovitve dalje je umetniški vodja društva, zadnja leta pa vodi tudi trebanjsko folklorno skupino Nasmeh.

Ukvarjala se je tudi z raziskovanjem kostumske podobe na Dolenjskem. Kljub skromnim virom in zagatam z izvirnimi materiali se je ustvarjalno posvetila celotni obnovi dolenjske ljudske noše po zapisih, freskah, votivnih podobah, podobah Ex voto 1802 v cerkvici na Blečjem Vrhu pri Trebelnem in po posameznih kosih dolenjske noše v Slovenskem etnografskem muzeju. Dolenjska pokrajina je tako po dobrih dvesto letih dobila svojo izvirno podobo oblačilne noše, ki sedaj služi kot kostumski vzorec za folklorne postavitve dolenjskih šeg in navad.

 

Ljubezen do folklore je folklornim skupinam z veseljem prenašala v obliki različnih izobraževalnih delavnic in seminarjev. V partnerstvu z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela je imela več delavnic tudi s folklornimi skupinami slovenskih društev, ki delujejo izven slovenskih meja. V sklopu Mednarodnega folklornega festivala Kozara etno je večkrat sodelovala kot predavateljica in mentorica. Deluje tudi kot strokovna sodelavka in državna selektorica Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

 

Po več kot štirih desetletjih ustvarjanja v različnih folklornih dejavnostih Branka Moškon danes nedvomno predstavlja temelj dolenjske folklore in daje strokovno podporo mnogim skupinam v širši regiji.

Za ustvarjalne in poustvarjalne dosežke ter pomemben doprinos k razvoju in širjenju folklorne ustvarjalnosti Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Branki Moškon podeljuje srebrno plaketo.