ODLIČJA IN PRIZNANJA SKLADA /2017

Prejemniki priznanj in odličij za leto za leto 2018

 

 

 

 

Vasja SAMEC

Zlata plaketa za življenjsko
delo na področju folklorne dejavnosti

Foto: Mitja Vodušek

Življenje Vasje Samca je prepleteno z ljudsko tradicijo in umetnostjo. S svojim delovanjem je na področju ljubiteljske kulture pustil izjemno velik pečat. Plesnemu izročilu, njegovemu raziskovanju in proučevanju je namenil velik del svojega življenja, prav tako tudi pedagoškemu delu, saj že vrsto let neutrudno predaja svoje znanje in izkušnje na mlajše generacije.


Z ljudskim plesom in njegovim odrskim (po)ustvarjanjem se je srečal že v svoji zgodnji mladosti, najprej kot srednješolec v folklorni skupini Veseli pastirji KUD Jože Hermanko, kasneje pa tudi v mariborski Akademski folklorni skupini Študent, ki jo umetniško vodi že več kot štirideset let. Najprej je bil tam plesalec in vaditelj, kmalu pa je postal tudi njen umetniški vodja. Začetni seminar za vodje folklornih skupin je opravil že leta 1972, med leti 1975 in 1978 je obiskoval še takratno Zvezno letno šolo folklore Jugoslavije, vsa nadaljnja leta pa je svoje znanje nenehno dopolnjeval in nadgrajeval na številnih folklornih seminarjih. Njegova znanja, talenti in ustvarjalnost se odražajo v mnogih koreografijah, ki jih je ustvaril za različne folklorne skupine po Sloveniji. Njegovo koreografsko delo odlikujeta igrivost in sporočilnost. Zasnoval je mnogo odrskih folklornih postavitev. 


Hkrati pa je Vasja Samec trideset let svojega življenja posvetil še eni izjemno pomembni nalogi – je nepogrešljiv član organizacijske ekipe največjega slovenskega in enega največjih mednarodnih folklornih festivalov v Evropi in v folklornem svetu nasploh, festivala Folkart v Mariboru. Kot soustvarjalec, eden izmed idejnih vodij in umetniški oblikovalec programa deluje že od prvega festivala leta 1989. S svojim neutrudnim in kontinuiranim strokovnim delom je odločilno oblikoval festival in pripomogel k njegovi mednarodni prepoznavnosti.


Poleg umetniško-ustvarjalnega sta posebnega priznanja vredna tudi Samčevo pedagoško in raziskovalno delo, ki se pogosto prepletata. Samec je poznavalec svetovne ljudske tradicije, vsa leta svojega ustvarjanja je obiskoval in vodil številne folklorne seminarje, izobraževanja in delavnice.


Za svoj prispevek v folklorni dejavnosti je prejel številna priznanja in nagrade, med njimi tudi najvišje strokovno priznanje za folklorno dejavnost – Zlato Maroltovo plaketo; je prejemnik Svečane listine Univerze v Mariboru za izredne uspehe pri vodenju Akademske folklorne skupine Študent. Leta 2013 je postal častni član Zveze kulturnih društev Maribor, leto kasneje, ob 50. obletnici KUD-a Študent je bil imenovan kot častni član KUD-a Študent, leta 2015 pa je prejel državno odlikovanje – Medaljo za zasluge za prispevek k ohranjanju slovenske nesnovne dediščine na področju ljudskega plesnega izročila, ki mu jo je podelil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.


Vasja Samec se kot odličen poznavalec plesnega izročila s svojim mentorstvom, usmerjanjem in pomočjo folklornim skupinam uvršča med najpomembnejše predavatelje in motivatorje vseh, ki jih zanima umetniško interpretiranje plesnega izročila. Zaradi svojega ustvarjalnega in organizacijskega dela je ena najbolj prepoznavnih osebnosti v slovenskem gibanju kulturnih društev, zatu mu JSKD podeljuje najvišje državno priznanje na področju ljubiteljske kulture Zlato plaketo.