ODLIČJA IN PRIZNANJA SKLADA /2017

Prejemniki priznanj in odličij za leto za leto 2018

 

 

 

 

dr. Tomaž

SIMETINGER

Zlati znak za izjemne dosežke na področju folklorne dejavnosti.

Dr. Tomaž Simetinger je uveljavljen slovenski koreograf, etnolog in kulturni antropolog, ki je bil do nedavnega umetniški vodja Akademske folklorne skupine France Marolt.

Svoje folklorno udejstvovanje je začel, ko se je pridružil folklorni skupini v domači Črni na Koroškem. Kasneje je postal član Akademske folklorne skupine France Marolt, kjer je bil med leti 2010 in 2016 umetniški vodja. Prav tu pa je dr. Simetinger začel uresničevati svojo vizijo, ki je odločilno vplivala na vzpostavitev novih smernic folklornega delovanja pri nas. Na podlagi novih teoretičnih etnoloških spoznanj in terenskih raziskav je začel snovati programe, ki so se odmikali od prevladujoče pozitivistične interpretacije dediščine. S tem je ključno doprinesel k spremembi razumevanja folklorne dejavnosti, ki se je pričela umikati od konceptov t. i. živega muzeja in se premaknila na polje uprizoritvene dejavnosti. Z razvojem novih modelov razumevanja pa zagovarja visoke normative kakovostnega uprizarjanja. Navkljub njegovi mladosti velja za enega najbolj produktivnih in ustvarjalnih koreografov, ki je sodeloval z desetinami folklornih in drugih plesnih skupin, kjer je ustvaril več kot sto koreografij in celovečernih predstav.

Zaveda se pomena, prenosa in razvoja koreografskega ter drugega plesnega znanja, zato je bil pobudnik in vodja projekta Plesni inkubator, v okviru katerega se mladi avtorji urijo v pripravi odrskih postavitev. O plesni kulturi predava tudi na Konservatorju za glasbo in balet Ljubljana in na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultetecUniverze v Ljubljani. Piše strokovne in znanstvene članke o folklorni dejavnosti ter kulturi plesa na Slovenskem. Na terenu je dokumentiral več kot tristo plesov, ki jih sproti kinetografsko notira in odrsko aplicira. V okviru JSKD je mentor za terensko raziskovanje plesa, predava in vodi seminarje, opravljal je vlogo urednika revije Folklornik in je glavni avtor edinega slovenskega učbenika za folklorno dejavnost.

Dr. Tomaž Simetinger je danes eden najbolj priznanih in najuspešnejših koreografov slovenske folklorne dejavnosti. Zlati znak JSKD mu podeljujemo kot priznanje za odmevne dosežke in uresničevanje njegove misije, postaviti folklorno dejavnost ob bok drugim plesno-umetniškim praksam v Sloveniji.