ODLIČJA IN PRIZNANJA SKLADA /2017

Prejemniki priznanj in odličij za leto za leto 2018

 

 

 

 

Tone URBAS

Srebrna plaketa za dolgoletno in organizacijsko in strokovno delo na področju ljubiteljske kulture.

Tone Urbas s svojim delovanjem, bogatim znanjem in izkušnjami, organizacijskimi in vodstvenimi sposobnostmi že vrsto let soustvarja zgodovino slovenskega godbeništva, aktiven pa je bil tudi na športnem področju. Bil je predsednik Planinskega društva Cerknica, v dijaških letih je sodeloval pri sooblikovanju prve cerkniške košarkarske ekipe, ki je igrala v dvorani sedanjega kulturnega doma v Cerknici. Košarki se je posvečal več desetletij, do konca osemdesetih let, v tem času je bil član in predsednik številnih odborov v telesni kulturi v Sloveniji in bivši Jugoslaviji.

Svojo kulturno pot je začel leta 1958, ko se je pridružil cerkniški godbi na pihala, katere član je še danes. Več mandatnih obdobij je bil predsednik društva, kasneje tudi upravnega odbora. Godba Cerknica je bila prvo in edino društvo, ki se je odzvalo začetni pobudi za oblikovanje tradicionalnih pustnih prireditev. Kot član organizacijskega odbora in izvršilnih organov Pustnega društva Cerknica je bil oblikovalec pustnih prireditev v Cerknici. Ob tristoletnici izida Slave Vojvodine Kranjske Janeza Vajkarda Valvasorja je bil predsednik organizacijskega odbora, ki je skrbel za organizacijo mednarodnega simpozija o dediščini in bloškem smučanju na gradu Snežnik.  V delo takratne Zveze pihalnih orkestrov Slovenije se je vključil v letu 1992, ko je ta delovala še v okviru Zveze kulturnih organizacij Slovenije. Sodeloval je pri ustanovitvi Zveze slovenskih godb kot prve samostojne zveze društev na področju godbeništva v Sloveniji. Tretje mandatno obdobje je podpredsednik, dve mandatni obdobji pa je bil predsednik ZSG, organizacije, v katero so združene sto tri slovenske godbe in pihalni orkestri.

Kot kulturnik Tone Urbas že 26 let deluje v organizacijskem odboru prireditve za počastitev prazničnih dni Zdaj zaori pesem o svobodi, v letu 2013 pa je prejel vodenje tega odbora. Sedaj je član upravnega odbora Društva notranjskih kulturnikov Krpan Cerknica, v preteklem mandatu pa je bil tudi član predsedstva Zveze kulturnih društev Slovenije. V času kulturnega delovanja je bil tudi predsednik Zveze kulturnih organizacij Cerknica, sedaj pa je član njihovega izvršilnega odbora. Je tudi član Sveta za kulturo Občine Cerknica in se ukvarja z ohranjanjem kulturne in nesnovne dediščine, v zadnjem obdobju pa je aktivno sodeloval tudi pri izdaji zgoščenke Godbe Cerknica »Še veš« ter knjižice in zgoščenke »Kaj pa ti vriskaš« z glasbo Frana Gerbiča v jubilejnem Gerbičevem letu. Za svoje delo je prejel številna priznanja med drugim križ za zasluge mednarodne glasbene organizacije CISM za več kot 50-letno igranje v godbi, v letu 2014 je prejel odličje Bojana Adamiča za izjemne zasluge na področju slovenskega godbeništva in naziv častnega občana občine Cerknica.

Javni sklad republike Slovenije za kulturne dejavnosti mu za predanost in strokovnost pri organizacijskem delu podeljuje Srebrno plaketo JSKD.