ODLIČJA IN PRIZNANJA SKLADA /2018

ZLATO PLAKETO ZA ŽIVLJENJSKO DELO JE PREJELFOLKLORNIK VASJA SAMEC

 

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je na osrednji prireditvi sklada v četrtek, 24. januarja 2019, podelil priznanja za življenjsko delo in izjemne dosežke na področju ljubiteljske kulture.

Vasja Samec je plesnemu izročilu, njegovemu raziskovanju in proučevanju namenil velik del svojega življenja, zato se kot odličen poznavalec plesnega izročila s svojim mentorstvom, usmerjanjem in pomočjo folklornim skupinam uvršča med najpomembnejše predavatelje in motivatorje vseh, ki jih zanima umetniško interpretiranje plesnega izročila. Zaradi svojega ustvarjalnega in organizacijskega dela je ena najbolj prepoznavnih osebnosti v slovenskem gibanju kulturnih društev, zato mu JSKD podeljuje najvišje državno priznanje na področju ljubiteljske kulture Zlato plaketo (iz utemeljitve).

 »OBČUDUJEM TISTE, KI USTVARJAJO ZA APLAVZ.«
Nataša Petrovič, prejemnica srebrne plakete

V prijetnem ambientu Hribarjeve dvorane na Ljubljanskem gradu se je zbrala množica ljubiteljev kulture, ki so prišli pozdravit in k nadaljnjemu delu spodbujat letošnje nagrajence. O dobitnikih nagrad, ki veljajo za najvišje in najprestižnejše na področju ljubiteljske kulture, je odločala strokovna komisija, ki jo sestavljajo predsednik mag. Jože Osterman ter člani Ervin Hartman, Branka Bezeljak, Igor Švara in dr. Janko Malle. Kot so zapisali v obrazložitvi, je komisija izbirala med 24 predlaganimi kandidati, ki so se s svojim delom uveljavili vsak na svojem področju v lokalnem ali širšem okolju.

Po tehtnem premisleku je za prejemnika zlate plakete JSKD za življenjsko delo izbrala folklornika Vasjo Samca, ki je začel kot plesalec in koreograf v folklornih skupinah, kasneje pa se je uveljavil tudi kot raziskovalec plesnega izročila in pedagog, ki že vrsto let neutrudno predaja svoje znanje in izkušnje mlajšim generacijam.

Vasja Samec (Foto: M. Maček)

Srebrne plakete so prejeli Metod Bajt, vsestranski glasbeni delavec, ki sodi med pomembnejše kulturne ustvarjalce v Posočju; Damijan Močnik, eden najuspešnejših, mednarodno prepoznavnih in najvidnejših zborovskih in vokalno-instrumentalnih skladateljev pri nas, dirigent in glasbeni pedagog; Nataša Petrovič, upokojena novinarka, poznavalka vin in ljubiteljica literature, ki ji gredo posebne zasluge za oživitev ljubiteljske literarne dejavnosti na Ptuju; Tone Urbas, ki s svojim delovanjem, bogatim znanjem in izkušnjami, organizacijskimi in vodstvenimi sposobnostmi že vrsto let soustvarja zgodovino slovenskega godbeništva; skupina Art Femips, ki jo tvorijo ljubiteljski slikarji, izvrstni krajinarji Feliks Frühauf, Ivo Kolar, Marijan Miklavec, Edi Sever in Pavel Ščurk.

Damijan Močnik (Foto: M. Maček)

Tone Urbas (Foto: M. Maček)

Metod Bajt (Foto: M. Maček)

Nataša Petrovič (Foto: M. Maček)


ART FEMIPS (Foto: M. Maček)

Strokovna komisija je odločila, da letos podeli kar dva zlata znaka JSKD. Za svoje prepoznavno delo in vidne dosežke sta si ga prislužila dr. Tomaž Simetinger, uveljavljeni slovenski folklorni koreograf, etnolog in kulturni antropolog, ter Rok Sanda, avtor gledaliških del, ki so v kratkem časovnem obdobju dosegla odmevne rezultate v slovenskem ljubiteljskem gledališkem prostoru.


dr. Tomaž Simetinger (Foto: M. Maček)


Rok Sanda (Foto: M. Maček)


Nagrajence in zbrane goste sta nagovorila Metka Šošterič, direktorica za ustvarjalnost pri Ministrstvu za kulturo in direktor JSKD mag. Marko Repnik, ki je povedal, da so nagrade poklon  sijajnemu nav­dihu, kreativnosti in neskončni volji, predvsem pa veliki ljubezni vseh ustvarjalk in ustvarjal­cev do ljubiteljske kulture. »Letos podeljujemo že dvajseto zlato plaketo, ki so jo vedno prejeli posamezniki, ki svo­jo ustvarjalno energijo desetletja nesebično delijo z drugimi ter delajo s tem svet boljši in znosnejši, predvsem pa kulturnejši. Skupaj torej že dobrih 20 let pišemo zgodbo sodelovanja in medsebojnega dialoga. V teh letih je bilo na kulturni poti veliko zanimivih in vznemirljivih trenutkov, vzponov in padcev, pozitive, negative, skratka – veliko življenja. Vse to namreč ljubiteljska kultura je – življenje,« je poudaril Repnik.

Vasja Samec, ki se je v imenu vseh prejemnikov  zahvalil za podeljene nagrade, pa je zbranemu občinstvu zaupal, kaj je srž ljubiteljske kulture. Ko je po dolgih letih srečal kolega, s katerim sta se nekoč družila v kulturno umetniškem društvu, ga je ta vprašal, ali je še vedno tako neumen, da se ukvarja z ljubiteljsko kulturo, češ da od nje ni koristi. »Bogastvo, ki se ga ne da kupiti, je tu notri, v srcu,« odgovarja letošnji dobitnik najvišjega odličja JSKD.

Svečana prireditev je bila seveda obogatena s kulturnimi točkami, s katerimi so se predstavili nekateri od nagrajencev. Nastopili so AFS France Marolt z Godčevskim koledovanjem v koreografiji dr. Tomaža Simentigerja, AFS Študent Maribor s Plesi ob Florijanovem v koreografiji Vasje Samca, zbor KZ Megaron pa je zapel pod vodstvom Damijana Močnika.

 

 

 

Program prireditve

Ljubljana, 24. januar 2019
ob. 18. uri
Ljubljanski grad, Hribarjeva dvorana
(vstop z vabilom)

 

Manca Hribar, solistka

Stanko Premrl (1880–1965):
Zdravljica (France Prešeren)

 
 

Nagovor direktorja

mag. Marko Repnik

Slavnostni nagovor generalne direktorice za ustvarjalnost, Ministrstvo za kulturo

ga. Metka Šošterič

 

 

 

AFS France Marolt
Godčevsko koledovanje

(avtor koreografije: dr. Tomaž Simetinger,
avtor glasbene priredbe: Peter Vendramin)

 
 

Podelitev zlatih znakov

dr. Tomaž Simetinger
Rok Sanda

 

 

KZ Megaron, zborovodja Damijan Močnik

Anton Foerster: VEČERNI AVE
(Alojzij Merhar)

   
 

Podelitev srebrnih plaket

ART Fempis
Nataša Petrovič

 

 

AFS Študent Maribor
Plesi ob Florijanovem (1. del)

(avtor koreografije: Vasja Samec, avtor glasbene priredbe: Miran Waldhütter)

 

PODELITEV SREBRNIH PLAKET

Tone Urbas
Metod Bajt

 

KZ Megaron, zborovodja Damijan Močnik

Jakob Jež: IGRAJ KOLCE
(belokranjska ljudska)

 
 

PODELITEV SREBRNE PLAKETE

Damijan Močnik

 

AFS Študent Maribor
Plesi ob Florijanovem (2. del)

(avtor koreografije: Vasja Samec, avtor glasbene priredbe: Miran Waldhütter)

 
 

PODELITEV ZLATE PLAKETE

Vasja Samec

KZ Megaron, zborovodja Damijan Močnik

Damijan Močnik: VERBUM SUPERNUM PRODIENS (sv. Tomaž Akvinski)

 

Družabni zaključek ob prigrizku in glasbi.

Slovesno podelitev povezuje: Saša Krajnc
Režija in scenarij: Jan Bilodjerič