PRIZNANJA SKLADA / PODROČNA PRIZNANJA / LISTINA ANTONA AŽBETA

 


Sklad podeljuje posebna priznanja za področja likovne dejavnosti.

Listina Antona Ažbeta je posebno priznanje za področje likovne dejavnosti.

Poziv za oddajo predlogov za podelitev področnih priznanj sklada objavimo sredi septembra vsako leto. Priznanja javno objavimo na osrednji skladovi prireditvi, podelijo pa se običajno na osrednjih državnih področnih srečanjih sklada.

Merila za podelitev

Merila za podelitev Listine Antona Ažbeta so dolgoletno strokovno in organizacijsko delo, kulturno vzgojno in mentorsko delo, analitično, raziskovalno in publicistično delo, ki je pomembno vplivalo na razmah ljubiteljske kulturne dejavnosti na likovnem področju.

Podelitev listine

Na podlagi pravilnika in prejetih vlog se vsako leto lahko podelijo največ tri Listine Antona Ažbeta. Listino podeli direktor ali njegov področni svetovalec, praviloma na osrednji letni državni prireditvi za likovno dejavnost.

Dosedanje podeljevanje Listin Antona Ažbeta

Zveza kulturnih organizacij Slovenije je med leti 1982 in 1994 podeljevala za posebne dosežke pri širjenju likovne kulture Ažbetova priznanja. »Ime Antona Ažbeta je bilo izbrano predvsem zato, ker je Ažbe eden največjih slovenskih likovnih umetnikov, še bolj pa človek, ki je širil vedenje o likovni umetnosti in bil tako nedvomno pomemben likovni pedagog.« Ažbetova priznanja so se podeljevala posameznikom in skupinam za izjemne uspehe pri:

• razvijanju likovne kulture

• razvijanju novih vsebin in oblik dela

• kulturnovzgojno in mentorsko delo

• publicistično delo

• analitično in raziskovalno delo

• kulturno animacijsko delo

• delo na področju varovanja naravne in kulturne dediščine.

Prejemniki Ažbetove diplome (listine):

Hijacint Jussa (2021)

Judita Rajnar Prosen (2021)

Stanka Golob (2021)

Vasja Nanut (2020)

Jasna Merkù (2020)

Likovna sekcija DKUD Angel Besednjak, Maribor,  1983

Likovna sekcija RELIK, Trbovlje, 1983

Likovno društvo Petra Lobode Domžale, 1983

Likovna sekcija LIKOS Murska Sobota, 1993