PRIZNANJA SKLADA / PODROČNA PRIZNANJA / GALLUSOVA LISTINA

 

 

 

Sklad podeljuje posebna priznanja za področja glasbene, gledališke, folklorne in plesne dejavnosti.

 

Gallusova listina je posebno priznanje za področje vokalne glasbe.

 

Poziv za oddajo predlogov za podelitev področnih priznanj sklada objavimo sredi septembra vsako leto. Priznanja javno objavimo na osrednji skladovi prireditvi, podelijo pa se običajno na osrednjih državnih področnih srečanjih sklada.

Merila za podelitev

Merila za podelitev Gallusove listine so dolgoletno strokovno in organizacijsko delo, kulturno vzgojno in mentorsko delo, analitično, raziskovalno in publicistično delo, ki je pomembno vplivalo na razmah ljubiteljske kulturne dejavnosti na področju vokalne glasbe.

Podelitev listine

Na podlagi pravilnika in prejetih vlog se vsako leto lahko podelijo največ tri Gallusove listine. Listino podeli direktor ali njegov področni svetovalec, praviloma na osrednjih letnih področnih prireditvah ali prireditvi, ki jo predlaga prejemnik listine.

Dosedanji prejemniki Gallusovih listin

Aleš Marčič (2020) – vokalna glasba

Zdravko Novak (2019) – vokalna glasba

Patrick Quaggiato (2019) – vokalna glasba

Vito Primožič, založba ASTRUM (2019) – vokalna glasba

Metod Bajt (2017) - vokalna glasba

Janez Kermelj, (2015) - inštrumentalna glasba

Helena Vidic, (2015) - inštrumentalna glasba

Kud Dobreč Dragatuš (2015) - inštrumentalna glasba

Društvo mešani komorni zbor Ljubljanski Madrigalisti (2015) - vokalna glasba

Dragutin Križanić (2014) - inštrumentalna glasba

Komorni zbor Orfej (2014) - vokalna glasba

Nonet Vitra (2014)- vokalna glasba

Daniela Škergat Toškan (2014)

Alojz Peserl (2014)

Sonja KASESNIK (2013)

Tone NEUVIRT (2013)

Stanko POLZER (2013)

Karel Leskovec (2012)

Olga Drabik Jug (2012)

Darij Pobega (2011)

Aleksandar Spasić (2011)

Jože Leskovar, Slovenj Gradec

Danilo Durjava,Tolmin

Alojz Gomzi, Maribor

Franc Kovač, Kamnica

Franc Žižmond,Tolmin

Franjo Lovrec, Središče ob Dravi

Minka Zacherl, Ljutomer

Mavricij Slatnar, Ljubljana

Marjana Rakuša, Maribor

Sindikalni pihalni orkester Litija

Gvido Filipčič,Branikž

Marjan Močivnik, Šentjernej

Ervin Hartman st., Maribor

Moški zbor Rupa Peč, Gorica

Ivan Silič, Koper

Vera Clemente Kojić,Tolmin

Franc Rant, Reteče

Silvester Mihelčič, Črnomelj

Ivan Jerina, Metlika

Mešani zbor Gorjanci, Kotmara vas

Konrad Korent, Celje

Franc Prezelj, Tolmin

Just Marušič, Opatje selo

Moški zbor Ciril Silič, Vrtojba

Franc Zupanc, Štore

Mešani zbor PD Lijak, Vogrsko

Pihalni orkester Impol, Slovenska Bistrica

Anton Acman,Mozirje

Adolf Dragar, Dol pri Hrastniku

Jožko Kert, Prevalje

Pihalni orkester rudnika Mežica

Lenčka Kupper, Celovec

Lajko Milisavljevič, Ljubljana

Jožef Petrun, Lovrenc na Pohorju

Svet Revije mladinskih pevskih zborov Zagorje ob Savi

Ignacij Ota, Dolina pri Trstu

Edo Ošabnik, Kranj

Tomaž Tozon, Škofja Loka

Heda Ogris, Tržič

Pavla Grahek, Škofja Loka

Franc Demšar, Ljubljana

Mirko Prelog, Ljutomer

Janko Pribošič, Jesenice

Revija Od Pliberka do Traberka, Ravne na Koroškem

Železničarska godba Zidani most

Moški zbor Stane Žagar, Kropa

Godbeno društvo Nabrežina

Drago Kanduč, Idrija

Anamarija Jug, Nova Gorica

Helena Jureš, Piran

Rozina Konjedic, Dobrovo

Almira Abolnar, Nova Gorica

Frančko Žerjav, Križ pri Trstu

Janko Slimšek, Litija

Marjan Konič Nino, Nova Gorica

Ženski učiteljski zbor Tolmin

Anton Lotrič, Tržič

Jordan Umer, Marezige

Jože Rus, Radeče

Drago Žerjal, Trst

Milica Debeljak, Tržič

Mešani zbor Štefan Kovač, Murska Sobota

Hanzi Kežar, Celovec

Šiman Wrulich, Radiše

Mitja Gobec, Ljubljana

Franc Milek, Črnomelj

Miro Kokol, Ljubljana

Janez Petjak, Globasnica

Milko Homer, Maribor

Anton Horvat, Ptuj

Jože Ažman, Radovljica

Viki Žakelj, Žiri

Šentanelski pavri, Ravne na Koroškem

Jože Naraločnik, Ljubljana

Pevsko društvo Zvon, Šmartno pri Litiji

Zdravko Zupančič, Šoštanj

Mešani zbor Podjuna, Pliberk

Marjan Štefančič, Ljubljana

Godba na pihala Kapele

Franci Čertov, Celovec

Mihej Sadjak, Celovec

Viktor Kresnik, Vevče

Julij Gorič,Laško

Valentin Bogataj,Škofja Loka

Darij Pobega, Koper

Rudi Blatnik, Ravne na Koroškem

Milan Posavec, Novo mesto

dr. Aleksander Rojc, Trst

dr. Julij Savelli, Buenos Aires

Franc Goljuf, Mozirje

Josip Grgasović, Ljubljana

Sveto Grgič, Opčine Opčine

Tone Ivartnik, Ravne na Koroškem

Janez Kranjec, Cerknica

Franci Šarabon, Tržič

Mitja Šipek, Ravne na Koroškem

Mešani zbor Lojze Bratuž, Gorica

Moški zbor Mirko Filej, Gorica

Tržaški partizanski zbor Pinko Tomažič Trst

Moški zbor Foltej Hartman, Pliberk

Godba na pihala Laško

Železničarska godba Zidani most

Ansambel Mandolina, Ljubljana

Tone Gašper, Mislinja

Egi Gašperšič, Kropa

Janja Šenica, Ljubljana

Mešani zbor Danica, Šentprimož

Oktet bratov Pirnat, Domžale

Pevsko društvo Sele, Sele

Drago Gradišek, Krško

Stanislav Kokalj, Ljubljana

Tone Jurjevčič, Vrhnika

Franc Kene, Globoko

Franc Klančnik, Šmartno ob Paki

Rudarska godba na pihala Hrastnik

Jože Koporec, Straža

Pavle Bukovac, Celje

Jožef Močnik, Cerklje na Gorenjskem

Miroslav Matič, Rakek

Franc Potočnik, Bukovica

Franc Baškovič, Brežice

Miha Haler, Artiče

Laci Korpič, Monošter

Valentin Zelnik, Naklo

Bernarda Kogovšek, Ribnica

Janez Kolerič, Šmartno pri Slovenj Gradcu

Janko Avsenak, Krško

Ivan Močnik, Cerklje na Gorenjskem

Pihalni orkester DPD Svoboda Prevalje

Herman Srebrnič, Števerjan

Ljutomerski oktet, Ljutomer

Pihalni orkester, Muta

Jože Dernikovič, Cirkulane

Franc Vezovišek, Trbovlje

Ida Virt, Trbovlje

Franc Pohajač, Opčine

Dušan Pečnik, Slovenska Bistrica

Logaški oktet, Logatec

Moški zbor Vres, Prevalje

Jožica Soko, Celje

Rudi Šimac, Nova Gorica

Ivan Arh, Zagorje ob Savi

Marinka Šuštar, Ajdovščina

Tržaški oktet, Trst

Edvard Eberl, Zagorje

Drago Klein, Cirkovce

Štefka Bizajl, Koper

Nada Krajnčan, Kranj

Marko Fabiani, Vrhnika

Jožica Golob, Nova Gorica

Jožica Prus, Novo mesto

Stanko Benko, Brje

Zvonka Starc, Vipava

Mladinski pihalni orkester Piran

Pihalni orkester Krka Zdravilišča, Novo mesto

Janez Gostiša, Logatec

Lučka Kralj Jerman, Bariloche - Argentina

Alberta Vremec, Opčine

Marija Ahačič Pollak, Toronto

Adela Jerončič, Ročinj

Darinka Ivačič, Zreče

Irena Kosmač, Žirovnica

Slavko Petek, Ormož

Peter Napret, Velenje

Dane Namestnik, Litija

Miro Saje, Novo mesto

Matevž Novak, Kočevje

Romana Rek, Ljutomer

Priznanja podeljujejo:

- Zveza kulturnih organizacij Slovenije, 1969 -1996

- Zveza kulturnih društev Slovenije 1997

- Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, 1998 - 2001

- Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, od 2002