PRIZNANJA SKLADA / PODROČNA PRIZNANJA / GALLUSOVA PLAKETA

 

 

Sklad podeljuje posebna priznanja za področja glasbene, gledališke, folklorne in plesne dejavnosti.

Gallusova plaketa je najvišje priznanje za področje vokalne glasbe.

Poziv za oddajo predlogov za podelitev področnih priznanj sklada objavimo sredi septembra vsako leto. Priznanja javno objavimo na osrednji skladovi podelitvi, podelijo pa se običajno na osrednjih državnih področnih srečanjih sklada.

Merila za podelitev

Merila za podelitev Gallusove plakete so izredni ustvarjalni ali poustvarjalni dosežki ali življenjsko delo na področju vokalne glasbe.

(Do leta 2019 je bilo to priznanje namenjeno za področje glasbene dejavnosti, od leta 2020 pa sta priznanji za vokalno in inštrumentalno glasbo ločeni.)

Podelitev plakete

Na podlagi pravilnika in prejetih vlog se vsako leto lahko podeli največ ena Gallusova plaketa. Plaketo podeli direktor ali njegov področni svetovalec, praviloma na osrednjih letnih področnih prireditvah ali prireditvi, ki jo predlaga prejemnik plakete.

Dosedanji prejemniki Gallusovih plaket

Mitja Gobec (2022) – vokalna glasba

Barbara Kovačič (2021) – vokalna glasba

Matej Penko (2020) – vokalna glasba

Ivan Medved (2017) - inštrumentalna glasba

Drago Klein (2016)- inštrumentalna glasba

mag. Damir Zajec (2016) - inštrumentalna glasba

Emil Glavnik, (2015) - inštrumentalna glasba

Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem (2015) - vokalna glasba

Slavko Petek (2014) - inštrumentalna glasba

APZ Maribor (2014) - vokalna glasba

Ambrož Čopi (2013) - vokalna glasba

Helena Fojkar Zupanič (2012) - vokalna glasba

Darij Pobega (2011) - inštrumentalna glasba

Mladinski zbor Vesna, Zagorje ob Savi
Moški zbor Srečko Kosovel, Ajdovščina
Moški komorni zbor, Celje
Mladinska godba Litostroj, Ljubljana
Partizanski invalidski pevski zbor, Ljubljana
UPZ Slovenije Emil Adamič, Ljubljana
DKUD Angel Besednjak, Maribor
Moški zbor Slava Klavora, Maribor
Moški zbor Vasilij Mirk, Prosek - Kontovel
Godalni orkester Glasbene Matice, Trst
Mešani zbor Jacobus Gallus, Trst
Rudarska godba Velenje
dr. Gojmir Demšar, Trst
Rudi Dolničar, Trbovlje
Radovan Gobec, Ljubljana
Jože Gregorc, Maribor
Pavle Kernjak, Celovec
Egon Kunej, Celje
Ivan Rijavec, Tolmin
Vlado Švara, Trst
Ubald Vrabec, Trst
Pihalni orkester jeseniških železarjev, Jesenice
Moški zbor France Prešeren, Kranj
APZ Tone Tomšič, Ljubljana
Rudolf Kubik, Argentina
Viktor Malovrh, Hrastnik
Peter Lipar, Kranj
Albin Horvat, Maribor
Jože Skrinar, Trbovlje
Pevski zbor Glasbene Matice, Ljubljana
Harmonikarski orkester Svoboda, Ljubljana Šentvid
Pihalni orkester ravenskih železarjev, Ravne na Koroškem
Moški zbor Zarja Trbovlje
Delavski pihalni orkester, Zagorje ob Savi
dr. France Czigan, Celovec
Valentin Hartman, Pliberk
Jožko Herman, Ravne na Koroškem
Branko Rajšter, Maribor
Pevski zbor Zarja, Cleveland, ZDA
Moški zbor Lira, Kamnik
Ladko Korošec, Ljubljana
Avgust Loparnik, Ljutomer
Dušan Sancin, Celje
Milko Škoberne, Jesenice
Delavska godba Trbovlje
Mešani zbor Svoboda II, Trbovlje
Mihael Gunzek, Trbovlje
Oskar Kjuder, Trst
Makso Pirnik, Tolmin
PAZ Vinko Vodopivec, Ljubljana
Mladinski pevski zbor Maribor
Ivan Marin st., Velenje
Mladinski pevski zbor Gimnazije Celje
Leander Pegan st., Ljubljana
Goriški oktet, Nova Gorica
Rihard Beuermann, Zagorje ob Savi
Koroški akademski oktet, Ljubljana
Mladinski pevski zbor RTV Ljubljana
Rudolf Starič, Ljubljana
Matija Tomc, Domžale
Papirniški pihalni orkester Vevče
Bojan Adamič, Ljubljana
Ivan Knific, Jesenice
Godalni orkester, Celje
Oktet Jelovica, Škofja Loka
Anton Jobst, Žiri
Ivan Marin ml., Velenje
Slovenski oktet; Ljubljana
Rado Simoniti, Ljubljana
Samo Vremšak, Kamnik
Harmonikarski orkester KUD Vida Pregarc, Ljubljana
Ljubljanski oktet, Ljubljana
Mešani zbor Obala Koper
Janez Bole, Ljubljana
Matevž Fabijan, Kranj
dr. Mirko Cuderman, Ljubljana
Consortium musicum, Ljubljana
APZ France Prešeren, Kranj
Zdravko Švikaršič, Ljubljana
Mešani zbor ŽPD France Prešeren, Celje
Mirko Slosar, Koper
Ivo Jelerčič, Postojna
Klavdij Koloini, Ajdovščina
Mladinski zbor Glasbene Matice, Trst
Stojan Kuret, Trst
dr. Dragotin Cvetko, Ljubljana
Srečko Piškur, Ljubljana
Stane Jurgec, Maribor
Franc Klinar, Celje
Jernej Habjanič, Ljubljana
Viktor Mihelčič, Kamnik
Slavko Mihelčič, Ljubljana
Jože Hriberšek, Ljubljana
dr. Edo Škulj, Ljubljana
Alojz Lipovnik, Ravne na Koroškem
Majda Hauptman, Ljubljana
Jože Fürst, Ljubljana
Tomaž Tozon, Škofja Loka
Jasna Novak Nemec, Ljubljana
Ciril Vertačnik, Velenje
Edvard Goršič, Celje
Jakob Jež, Gradež pri Turjaku
Vinko Štrucl, Ljubljana
Janko Ban, Trst
Alojz Zupan, Ljubljana
Matjaž Šček, Opčine
Karmina Šilec, Maribor
Andraž Hauptman, Ljubljana
Jože Leskovar, Slovenj Gradec
Tomaž Habe, Domžale
Damijan Močnik, Cerklje na Gorenjskem
Urša Lah, Ljubljana
Mojca Zupan, Zagorje ob Savi

 

Gallusove plakete podeljujejo:


- Zveza kulturnih organizacij Slovenije, 1969 -1996
- Zveza kulturnih društev Slovenije 1997
- Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, 1998 - 2001
- Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, od 2002